| Úvod | Kontakt |
Databáze výrobců
Untitled Document Databáze
Kalendárium
Kalendář
Vyhledávání
Lidová řemesla
Dánsko

Dánsko - historie

Dánsko - adresář
ELUAR

Dánský řemeslnický spolek

Dánský spolek ručních řemesel má oproti spolkům ostatních zemí poněkud odlišný charakter. Existuje mateřská společnost, asociace čítající přibližně 5000 členů a tři různé typy škol, z nichž každá má své vedení. Jedna z nich je vysoká škola pedagogická pro učitele ručních prací a vyšívání. Tato vysoká škola je plně financována ze státních zdrojů. Další vysoká škola, která je i částečně internátní, poskytuje šesti-měsíční a deseti-měsíční kurzy a konečně pak máme večerní školu, která dostává příspěvky od kodaňské regionální samosprávy.

Jak jsem se již zmínil, je Spolek sdružením členů, které čtvrtletně vydává ve třech jazycích, a to dánštině, angličtině a němčině, časopis o textilních ručních pracích. Předpokládám, že členské státy tento časopis rovněž dostávají. Vyrábíme si vlastní balíčky s vyšíváním a modely pletení. Dále pak rozvíjíme kontakty s řadou řemeslníků, kteří své práce prodávají v našich obchodech. Ti ale neučí.

Tyto výrobky se prodávají v našich sedmi obchodech. Dále pak máme nejen v Dánsku, ale i po celém světě promoční agenty. Mimoto vyvíjíme pestrou škálu výstavních aktivit - v Dánsku s ručními pracemi a v zahraničí takřka exkluzivně našich vlastních produktů. Vydáváme knížky s tematikou vyšívání, a to rovněž ve třech jazycích. Značná část těchto knih se tiskne i v zahraničí a velkou část našeho přijmu tvoří poplatky z autorských práv.

Vysoká škola Dánského spolku ručních prací

Vysoká škola, která byla iniciována zhruba před šedesáti lety, vyučuje studenty, aby byli schopni učit i dospělé. Prvními kurzy byly jednoroční kurzy vyšívání a nebyly zaměřeny na výuku učitelů. Později se změnil předmět a zavedl se šestiměsíční kurz pro dámské krejčové, které už měly nějaké technické zázemí. Vysoká škola zřídila výukový program, jehož hlavním tématem byla pedagogika. Tito technicky zruční učitelé byli pak využíváni ve školách pro mladé a ve večerních školách.

Školní rok začíná v srpnu přijetím 50 studentů. Jejich výuka trvá dva a půl roku. Následující rok se v srpnu opět přijme padesát studentů. Tím pádem bylo po několik let na škole vždy sto studentů. Ale počínaje prvním srpnem letošního roku bude přijato 75 studentů. Výuka končí zkouškami, na něž dohlíží externí zkoušející.

Vysoká škola spadá pod sekci univerzit, která je součásti dánského ministerstva školství.

Stanovy týkající se výuky učitelů ručních prací byly revidovány v roce 1990. Délka výuky byla rozdělena na pět semestrů - dohromady trvajících dva a půl roku. Existují předměty speciální a dodatečné předměty. Od prvního srpna letošního roku budeme mít speciální předměty týkající se vyšívání, návrhářství oděvů a potisku textilu.

Dále pak existuje řada pedagogických, sociálně orientovaných a kulturních předmětů. Dodatečné předměty zahrnují kreslení, kompozici, chromatologii, charakteristiku materiálů, EDP a ekonomii. Součástí výuky jsou studijní výlety, exkurze do různých muzeí plus praktická výuka v Dánsku i zahraničí. Zatím směřovaly studijní výlety do Stockholmu, Amsterdamu, Paříže, Florencie a Prahy.

Škola Dánského řemeslnického spolku

Posledních třicet let má Dánský spolek ručních prací školu prací s jehlou. V průběhu prvních let byla škola vedena souběžně a v úzké spolupráci se školou vysokou. Později se ze školy stala soukromá instituce s vlastním vedením. V roce 1990 se škola přestěhovala do Holtu severně od Kodaně a stala se z ní řádná internátní škola s dostatečnými možnostmi ubytování pro studenty. Školu navštěvuje asi 50 studentů od osmnácti do čtyřiceti let. Škola náleží pod Stanovy vysokých škol, což znamená, že dostáváme státní grant k vedení školy. Studenti se mohou přihlásit o příspěvek, pomocí kterého platí ubytování a stravu. Mnoho regionálních samospráv poskytuje skutečně nemalé příspěvky.

Škola nabízí kurzy od 20 do 40 týdnů, a to počínaje srpnem nebo 22-týdenní kurzy začínající v lednu.

Kurz se skládá ze široké škály předmětů z ručních prací, z nichž se nejvíce prosazují šití a střihy. Dále pak nabízíme vyšívání, pletení, háčkování, malbu na hedvábí a práce s kůží plus okrajovější předměty jako chromatologie, kompozice a výuka materiálů. Nad rámec 30 povinných lekcí kreslení a designu se mohou studenti zúčastnit i dalších hodin kreslení.

Protože se kurzy neukončují zkouškami, neslouží k přijetí na vysokou školu nebo univerzitu. Ale mnoho žáků se po absolvování 40-týdenního kurzu hlásí na Vysokou pedagogickou školu Spolku, aby se jim dostalo kompletního vzdělání. Tuto školu lze považovat jako přípravnou školu na vysokou školu.

V posledních dvou letech Dánský spolek ručních prací tvrdě pracuje na založení ještě jedné školy. Od prvního ledna se tak Djurská škola prací s jehlou stane faktem. Škola se nachází v  Jutsku a bude nabízet stejné kurzy jako škola holtská.

Kurzy Dánského řemeslnického spolku

Dánský řemeslnický spolek založil jednu vysokou školu a dvě školy ručních prací. Dále pak vedeme "Kurzy" Spolku, kde nabízíme kratší i delší kurzy - obvykle probíhá výuka tři hodiny týdně.

Kurzy Dánského řemeslnického spolku dostávají od kodaňské regionální samosprávy příspěvky. Instruktáž se provádí na území vysoké školy pedagogické obvykle v pozdních odpoledních a večerních hodinách plus o víkendech. Takže se učebny vysoké školy využívají od devíti hodin ráno až do deseti večer.

Závěr kurzu nedoprovází žádné zkoušky. Nejdelší kurzy trvají 72 hodin, a to v průběhu 24 týdnů. Nabízíme kurzy vyšívání, krejčovství, tkaní, potisku textilu a analýzy barev a stylů. Těchto kurzů se účastní přibližně 600 dospělých. Sezóna končí výstavou prací studentů.

Účastníci platí 8 DK na vyučovací hodinu.

A poznámky závěrem

Každá ze zmíněných čtyř škol má své vlastní vedení, které zodpovídá za ekonomický chod školy. Vedení zvolí ředitele, který je zodpovědný za každodenní chod školy.

Coby předseda Dánského spolku ručních prací jsem členem všech čtyř vedení. Tím pádem mám příležitost dohlížet na dodržování technických i pedagogických kvalit ve výuce - tak, aby všichni zúčastnění udržovali tradice vytvořené Dánským spolkem pro ruční práce jak v Dánsku, tak i v zahraničí.

Ove Storm