| Úvod | Kontakt |
Databáze výrobců
Untitled Document Databáze
Kalendárium
Kalendář
Vyhledávání
Lidová řemesla
Maďarsko

Maďarsko - adresář

ELUAR

Pokud se na domovské stránce Evropské federace lidových umění a řemesel www.folkartandcraft.net klikne na vlajku Maďarska, objeví se několik základních údajů o organizaci lidového umění a řemesel v této zemi.

Hungarian Handicraft and Folkart association

(asociace maďarského lidového umění a řemeslnictví)

Cílem asociace je vytvářet a rozvíjet maďarské lidové umění prostřednictvím tradic a jejich přiblížením životnímu stylu mladších generací. Je obzvlášť důležité vzbudit zájem mladších generací o tradice našeho lidového umění, neboť pokračování našeho bohatého a cenného kulturního dědictví bude jejich úlohou.

Výuka mladé generace probíhá na různých úrovních od základních studijních kroužků přes specializované řemeslnické školy až k Univerzitě aplikovaných umění a postgraduálním kurzům.

Nejdůležitější oblasti naší výroby jsou keramika, pletení, vyšívání, dřevořezba.

tradiční lidové umění a nově vyvinuté řemeslnické výrobky lze zakoupit v následujících prodejnách:

Exclusive Shop of the Folkart Cooperatives
Budapest, Régiposta utca 12
Shops of the Folkart and Handicraft Cooperatives of Heves
Heves, Kossúth ut. 28 a dalších

MaGYaR NÉPMUVÉSZET

(Hungarian Handicraft and Folkart association)

adresa:
Magyar Népmuvészet
Hungarian Handicraft and Folkart association
Kossuth Lajos utca 4.
1053 Budapest
Hungary

:Telefon:0036 1 2668043 :Fax: 0036 1 2668043

Email: scanmed@elendet.hu
WWW: www.folkinfo.net

Oficiální stránky Magyar Népmuvészet

Tyto stránky zřejmě existují, ale v současnosti je patrně http://www.folkinfo.net dočasně mimo provoz, je možné, že probíhá jejich rozšíření, rekonstrukce či jiné úpravy. Proto je momentálně nelze zobrazit.