| Úvod | Kontakt |
Databáze výrobců
Untitled Document Databáze
Kalendárium
Kalendář
Vyhledávání
Lidová řemesla
Slovensko

Slovensko - historie

Adresář organizcací
ELUAR

Dekretem presidenta republiky bylo v roce 1945 řízeno Ústředí lidové a umělecké výroby s ústředím v Praze a pro Slovensko v Bratislavě. Dosavadní lidová výroba se měla reorganizovat na družstevním základě. Stát subvencoval tuto výrobu prostřednictvím ÚĹUV, který zabezpečoval technický a výtvarný dozor, materiální výpomoc a odbyt výrobků.

V roce 1952 došlo k reorganizaci výrobního družstevnictví a dosavadní družstva se staly členy Svazu výrobních družstev. V roce 1954 byla lidová umělecká výroba jako součást národní kultury zařazena do rezortu ministerstva kultury. Se začátky slovenského ÚĹUV, především s jeho výzkumně dokumentačními aktivitami jsou spojena jména jako Ema Marková, Adam Pranda, Jarmila Paličková, EsterPlicková a další, kteří vytvořili základ dnešní dokumentace - především krojové, ale také výrobní od žijících mistrů lidové umělecké výroby.

Zákon z roku 1954 umožnil sdružit výrobce a předejít zániku výroby z některých materiálů jako byly práce z rohoviny, výroba zvonců, paličkování, hrnčířské výroby a dalších. Stupeň technické vyspělosti a výtvarné samostatnosti výrobců je podmínkou udělování titulu místr lidové umělecké výroby. Vzájemný kontakt s výrobci se uskutečňuje jednak osobními návštěvami odborných pracovníků, jednak setkávaními pracovníků na tzv. aktivech, kde se vzájemně seznamují a diskutují o své práci.

Výrobci sami jsou autory většinou rekonstrukcí a variací tradičních výrobků. Transformování tradičních projevů do moderního výrazu je záležitostí školených výtvarníků - obdobně jako v ÚLUV v Česku. Také se pořádají soutěže o nejlepší výrobek.

Od roku 1999 je v sídle ÚĹUV středisko vzdělávání pod názv em Dvůr řemesel, kde vedle dokumentace jsou vybudovány také dílny pro instruktážní kurzy pod vedením mistrů lidové umělecké výroby v oborech dřeva, keramiky,tkaní a pletiv.

Široká je i mezinárodní spolupráce - slovenský ÚĹUV je členem Evropské federace lidového umění a řemesel, z jejíž iniciativy se podílí na mezinárodním soutěžním projektu Kruhy na vodě.

Adresa: Ústredie ĺudovej umeleckej výroby,Obchodná 64,816 11 Bratislava

Email: craft@uluv.sk a www.uluv.sk