| Úvod | Kontakt |
Databáze výrobců
Untitled Document Databáze
Kalendárium
Kalendář
Vyhledávání
lidová řemesla
Španělsko

Adresář organizací

Španělsko - historie
ELUAR

Fundación Espaňola Artesania (Nadace)

CÍLE ORGANIZACE

Španělská Nadace je nezisková organizace, která se věnuje především propagaci sektoru řemesel, a to ve Španělsku, Evropě a Latinské Americe. Aktivně provádí výzkum a výuku, rovněž poskytuje technické poradenství, spolupracuje s vládními úřady, mezinárodními organizacemi a uměleckými organizacemi.

TECHNICKÉ KANCELÁŘE VE ŠPANĚLSKU

Andalucia Region: Asociación de empresarios Artesanos de Andalucia, Antequera - Málaga Castilla a León Region: Centro de Artesania Lízo, San Esteban de la Sierra - Salamanca Comunidad Valenciana Region: Imedes, Valencia

StrUKTURA ORGANIZACE

Nadace, v jejímž představenstvu jsou členové Ministerstva vědy a technologie a Ministerstva školství a kultury, zaměstnává profesionály v níže uvedených oblastech:

  • Výzkum a shromažďování dat
  • Obchodní a technická výuka
  • Technické poradenství pro produkci a prodej
  • Evropské programy
  • Spolupráce s Latinskou Amerikou

SPECIÁLNÍ AKTIVITY

  • Průvodce zákazníka k evropskému řemeslnictví (Evropská unie)
  • Koordinace technických konferencí, a to na úrovni národní, evropské a latinsko-americké
  • Informační služba zdarma - více než 1500 konzultací za rok
  • Programy na obnovu tradičních řemesel (UNESCO)

VLÁDA A FINANCOVÁNÍ

Nadace nedostává žádnou vládní finanční podporu, financuje si veškeré své aktivity sama.

Adresa:
Fundación Espaňola Artesania
President: Manuel López Ruiz
Mayor 4
280 13 Madrid
Spain
Telefon: 00 34 91 5325103
Fax: 00 34 91 5329812
email: fundesarte@euroflat.es

KONTAKTY PRO MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Pedro Martínez MASSA - generální ředitel
Concha Domínguez DE LA CONCHA - databanka
Alfonso Aguilar CANTERA - technické poradenství

Oficiální stránky Nadace

Španělská nadace lidových řemesel má oficiální stránky na adrese www.fundesarte.org/curso1.htm . Opět objevíme řadu odkazů:

Španělská nadace lidových řemesel je zde uvedena charakteristika Nadace a její základní cíle, datum založení.

Organizace popisuje financování, pod které patronáty spadá, členy představenstva (prezident Ilmo. Mr. luis Carlos More Garci'a), všude jsou pododkazy na podrobnější informace.

Programy obsahuje aktivní obrázky, jejichž označením získáme detaily

Projekty na aktivní mapě je možné zvolit oblast (Španělsko, Latinská Amerika, atd.), zobrazí se zamýšlené i aktuální projekty .

Specifické služby Nadace výčet studií a projektů, odkazů na design a technologii, kurzy, kongresy a soutěže.

Velké výzvy uvádí hlavní cíle, které si Nadace klade, a to v následujících oblastech: modernizace podsektorů, začlenění sektoru řemesel do průmyslové společnosti, zachování kulturní identity aj.