Vítejte na stránce věnované lidovým řemeslům

Stroje, které v 19. století začaly nahrazovat řemeslnou výrobu, přinesly nejen neobyčejné zvýšení produktivity práce, ale i změny životního rytmu všude tam kde vznikala tovární výroba.

Rozvoj vědeckých výzkumů a jejich praktická aplikace vytvářely kvalitativně vyšší stupeň civilizace, v níž tradiční řemeslná práce byla stále méně schopná vzdorovat tovární velkovýrobě. Stala se kulturním dědictvím, které zahrnuje širokou škálu nehmotných i hmotných prvků, myšlenek a výsledků tvořivé činnosti předchozích generací. Čím je společnost vyspělejší, tím větší jsou její potřeby i možnosti poznávat a aktualizovat všechny složky tohoto dědictví.

Cílem těchto webových stránek je zachytit tradiční řemeslné technologie a znalosti a dovednosti výrobců tak, aby mohly přispívat k obohacení kultury a způsobu života současnosti. Předmětem těchto stránek je tedy historie lidových řemesel a lidové umělecké výroby v České republice a vytvoření přehledné databáze jejich současného stavu. Pro srovnání obsahuje tato databáze také informace o lidových řemeslech a lidové umělecké výrobě ve státech Evropské Unie.