2023Markéta Bartáková – pletení ze slámy
Jarmila Kraváčková – výšivka na výřez
Milan Michna – tradiční kovářství
Marie Vachunová – vázání šátků, výroba horňáckých krojů
Martin Volf – výroba kolovečské hrnčiny
2022Romana Jablunková – galanterní košíkářství
Petr Růžička – tradiční tesařství
Pavel Šrytr – lidová vyšivka v Podještědí
2021Miroslav Vrtěna – bednářství
Ludmila Farkašová – výřezová výšivka
Filip Trunečka – zpracování vápenných omítek
Jiří Danzinger – výroba modrotisku
2020Milan Bartoš a Jaroslav Plucha – výroba forem na modrotisk
Marie Bilíková – tkané výrobky z kukuřičného šustí
Alexandr Slavík – řezbářství reliéfních forem na potraviny
Jana Štefková – tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka
Marie Vlčková – batikované a zelové kraslice z Uherskoostrožska
2019Pavel Horák – lidové broušené sklo
Pavel Sarauer – štípaná šumavská holubička
Petr a Zlatuše Hejdovi – výroba krojové obuvi a opasků
2018Jiří Hýža – výroba krojové obuvi
Vladislava Hrubešová – výroba valašských krojů
Alexandra Kaňovská – výroba tradiční fajánse
Lenka Macečková – textilní techniky – síťování
Petr Mužík – výroba perleťových spon
2017Jaroslav Lakomý – pokrývačství tradičními krytinami
Petr Král – pletení z proutí
Markéta Maláníková – výroba mužských lidových krojů
Zdeňka Zábojová – ruční tkalcovství
František Zuska – pletení ze slámy
2016Josef Fiedler – ruční tkalcovství – výroba žinylky
Jiří Rücker – řezbář reliéfních forem na perník
2015Josef Komárek – řezba králických figurek a betlémů
Josef Fryzelka – tradiční bednářství
Božena Vráželová – výroba štípaných holubiček
Jiří Honiss – podmalba na skle
Aleš Uherka – tradiční kolářství
2014Miroslav Urban – tradiční tkalcovství
Marie Pyrchalová – zuberská výšivka
Růžena Kozumplíková – pletení z orobince
2013Jarmila Vitoslavská – výroba tradičních hanáckých krojů
2012Josef Hrůza – tradiční bednářství
Josef Nosek – výroba ohýbaných sání
Miroslav Stecher – výroba lidových hudebních nástrojů – českých dud a fanfrnochů
David Stejskal – tradiční tesařské technologie
2011Antonín Hájek – soustružení dřeva, zdobení vylévání kovem
Zuzana Hartlová – výroba lidové fajánse tupeského typu
Richard Mlýnek – tradiční pokrývání střech břidlicí
Zuzana Tilajcsiková – tradiční košíkářství
2010Alfred Stawaritsch – tradiční kovářství
Augustin Krystyník – kolářství
Milan Strmiska – zpracování rohoviny a perleti
2009Božena Habartová – výroba tradičního lidového oděvu
Karel Hanák – výroba habánské fajánse
Ladislav Chládek – výroba hraček štípaných ze soustruženého bloku
Vít Kašpařík – výroba tradičních hudebních nástrojů
František Mikyška – sekernické zpracování dřeva
2008Eva Minksová – horňácká vyšivka
František Pavlica – výroba a pokládání slaměných došků
Ludmila Dominová – výšivka rybí šupinou
Marie Skrežinová – výroba umělých květin
Pavel Číp – výroba historických hudebních nástrojů
2007Blanka Ammann Mikolajková – pletení na rámu – krosienka
František Tureček – výroba krojové obuvi
Hana Buchtelová – tkaní na stavu
Iveta Dandová – pletení z orobince
Rozálie Blažková – pletení z kukuřičného šustí
2006Dana Ptáčková – práce z vrbového proutí a pedigu
Jaroslav Sucháček st. – ruční výroba kamenných brousků
Josef Hruška – tradicní kovárství
Ludmila Kočišová – výroba figurek z kukuřičného šustí
Miloslava Zatloukalová – práce z lýka a slámy
2005Drahomír Smejkal – výsek pilníků a rašplí
Josef Janulík – výroba krojové obuvi
Jiří Ondřej – výroba březových metel
2004František Joch – tradiční modrotisk
Štefan Kanaloš – dlabání dřeva
Jiří Myška – sekernické zpracování dřeva
Jarmila Oharková – ruční tkaní
2003Josef Kopčan – tesařské a sekernické zpracování dřeva
Zdeněk Kubák – tradiční tkaní látek
Oldřich Kvapil – řezbář reliéfních forem na perník
Milan Urban Macho – pletení z loubku
Petr Stoklasa – výroba štípaných holubiček
2002Zdeněk Bukáček – soustružené hračky
Jana Juřicová – bílé vyšívání
Ivo Nimrichter – černá hrnčina
Jiří Danzinger – tradiční modrotisk
Miloslav Trefanec – tradiční kovářství
2001Antonín Moštěk – výroba fajánse
Ladislav Rejent – soustružení a vybíjení dřeva
Rudolf Volf – výroba kolovečské hrnčiny
Stanislav Štěpánek – pletení z proutí
Jiří Drhovský – výroba dřevěných hraček