Titul Nositel tradice lidových řemesel disponuje od svého vzniku gra- fickým logem, který je současně i ochrannou známkou, registrova- nou pod č. 244535 na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Jednotlivým držitelům titulu je tato známka bezplatně propůjčována na základě licenční smlouvy. Využití je dočasné a nepřenosné, v souladu se zněním smlouvy se vztahuje především k označování výrobků vlastních a tako- vých, které vznikly pod přímým vedením držitele. Úlohou známky je totiž upozorňovat zákazníka na fakt, že předmět zhotovil výrobce oceněný prestižním titulem, který je zárukou jeho výlučnosti a kvality. Krátká informace o smyslu udělování titulu je umístěna na papírové visačce s adresou a logem, označující jednotlivé výrobky. Známka se tak současně stává garancí kvality a řemeslné hodnoty výrobku. Autorkou grafické podoby loga je Ing. arch. Magdalena Říčná, která navrhla jak její dvojbarevnou, tak vícebarevnou podobu. Současně s tím rozpracovala i první manuál prezentace ochranné známky. Mimo nejrůznější grafické detaily se v něm řeší především způsob jejího uplatňování v grafice, na vizitkách a etiketách výrobků, ale také přímé označo- vání výrobků raznicemi do hlíny, kůže, dřeva a kovu. Stále širší využívání loga při prezentaci držitelů titulu s sebou přineslo i postupné rozšiřování a zkvalitňování manuálu. Na doporučení obchodníků s řemeslnými výrobky byl například do pole ochranné známky doplněn text FOLK ART, upozorňující zahraniční zákazníky na skutečnost, že se jedná o výrobek lidového umění. Současně byla velká visačka doplněna česko-anglickým textem, v němž se objasňuje podstata a význam udělování