EU

Aplikacemi Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního bohatství (přijaté Generální konferencí UNESCO 3.11.1972 a schválené vládou ČSFR 16.8.1990) se zabýval Evropský parlament 16.1.2001 na základě zprávy členky Výboru pro kulturu, mládež, vzdělání, media a sport, Christine de Veyrac.

Rezoluce EP kromě výhrad k Seznamu světového kulturního dědictví, v němž vidí nadměrné zastoupení historických měst a náboženských budov v poměru k ostatním kategoriím, a nadměrné zastoupení křesťanství k poměru k ostatním náboženstvím, upozorňuje na to, že pojem dědictví dostává širší význam, což vede k nutnosti identifikace nových typů, například továrních objektů, strojů, mizejících řemesel či místních receptů.

Rezoluce vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s Radou Evropy posoudily možnost vypracování systému klasifikace evropského dědictví, který by umožnil identifikovat kulturní, jazyková a přírodní místa evropského významu. Zároveň navrhuje zakládat regionální školící střediska pro ochranu, uchování a podporu tohoto dědictví a zejména podporovat zvyšování povědomí žáků škol o nutnosti uchování tohoto dědictví.

Evropský parlament také vyzývá Evropskou komisi, aby zjednodušila spolupráci Rady Evropy a UNESCO, aby mohla být zaujímána společná stanoviska a v rámci školících programů aby věnovala zvláštní pozornost umění a řemeslům. Za tím účelem by měla přijat praktická opatření, která by zajistila uchování a předávání zanikajících odboprných dovedností příštím generacím.

Pro zájemce o podrobnější studium uvádím, že uvedená zpráva EP má číslo A5-O382/2000. Při vyhledávání z registru EP je vhodné zvolit http://www.europarl.eu.int/home/default-cs.htm a v části Činnosti zvolit Plenární zasedání, následně Zprávy podle příslušného výboru.