Adresa:Havířská 956665 01 Rosice u Brna
WWW:http://www.czechfolkart.cz/?page=1

Sdružení lidových řemeslníků a výrobců se představuje: Sdružení lidových řemeslníků a výrobců je dobrovolnou, nezávislou společenskou organizací, která sdružuje řemesníky a výrobce, jejichž činnost vychází z tradiční lidové řemeslné výroby a lidové kultury příslušných regionů, nebo zabývajících se uměleckou tvorbou vycházející z evropských tradic.

Prezentuje výrobu lidových řezbářů, košíkářů, výrobců lidových textilií a textilních technik, kovářů, kovolijců, kožedělných výrobků, keramiky, kraslic, perníkářů, medoviny, nožířů, brouskařů a pod.

V současné době sdružujeme 80 řemeslníků z celé České republiky. Sdružení již od svého vzniku v roce 1992 organizuje, nebo se jeho členové účastní na řemeslných jarmarcích v rámci různých lidových slavností, městských oslav, středověkých slavností a podobně.

Při těchto akcích zajišťujeme účast řemesníků prodávajících své výrobky, předvádění ukázek lidového řemesla. Jednotliví řemeslníci vlastní svoje dřevěné stánky v jednotném provedení a vystupují v lidových krojích, nebo dobovém oblečení dle požadavků organizátorů slavností.Spolupráci s naším sdružením je možno navázat buď individuálně s jednotlivými členy sdružení dle přiloženého adresáře, nebo zajistíme kompletní zorganizování řemeslného jarmarku včetně ukázek výroby.