PRAHA

Pověřené pracoviště: Muzeum hlavního města Prahy (MMP)
www.muzeumprahy.cz

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury v hlavním městě Praze byl zřízen usnesením Rady hlavního města Prahy 21. 10. 2014:
http://muzeumprahy.cz/krajsky-seznam-nematerialnich-statku-tradicni-lidove-kultury/

Spolek Vltavan v Praze (navrhovatel MMP, zápis 29. 5. 2015)
Obce baráčnické na území hlavního města Prahy (navrhovatel MMP, zápis 29. 5. 2015)
Tradice českého loutkářství v Praze (zápis 30. 1. 2018)
Praha a střední Čechy – kolébka vodáctví v Evropě (zápis 1. 12. 2020)


STŘEDOČESKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Regionální muzeum v Kolíně
www.skanzenkourim.cz, www.skanzenkourim.cz/tradicni-lidova-kultura/

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Středočeského kraje, rok založení 2015:
Odkaz na informace o Seznamu nemateriálních statků Středočeského kraje je ve výstavbě.

Spolky Vltavan Davle a Vltavan Štěchovice (Regionální muzeum v Kolíně – Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, Mgr. Tereza Kašová – rok 2015, zapsáno – rok 2016)

Tradiční rukodělná výroba:

Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje:
www.skanzenkourim.cz/tradicni-lidova-kultura/mistr-tradicni-rukodelne-vyroby-stredoceskeho-kraje/
Jiří Rücker, umělecké řezbářství (Regionální muzeum v Kolíně – rok 2013, uděleno – rok 2013)
Miluše Šímová, Vizovické pečivo (Muzeum Českého krasu – rok 2014, uděleno – rok 2014)
Ján Chvalník, betlémářství (Hornické muzeum Příbram – rok 2015, uděleno – prosinec roku 2014)
Jiří Král, pletení z proutí (Regionální muzeum v Kolíně – rok 2016, uděleno – rok 2016)
Marie Antonie Filipová, výroba krojů a krojových součástek (Regionální muzeum v Kolíně – rok 2016, uděleno – rok 2016)
Zdeněk Grausam, kovářství (uděleno v roce 2017)


KARLOVARSKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
www.muzeumcheb.cz

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Krajský seznam nemateriálního kulturního dědictví Karlovarského kraje
zatím na internetových stránkách není.

Tradiční hra na citeru reprezentovaná paní Bertou Růžičkovou z Nejdku, navrhovatel: regionální pracoviště pro TLK, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje, návrh: 2014, zapsáno ke dni 4. 8. 2014
Pěvecký sbor Haimatchor Rotava – Kraslice, udržování hudebního projevu v tradičním nářečí, navrhovatel: Město Rotava, návrh: 2014, zapsáno ke dni 4. 8. 2014


PLZEŇSKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. (VMH KT)
www.plzensky-kraj.cz/lidova-kultura

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje

Staročeská svatba, masopustní průvod městem Plánice (navrženo 2012, navrhovatel: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, nositel: Sbor dobrovolných hasičů Plánice, zapsán 2017)
Postřekovský masopust (navrženo 2012, navrhovatel: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, nositel: Tělovýchovná jednota Sokol Postřekov, z. s., zapsán 2017)
Plzeňské loutkářství (navrženo 2013, navrhovatel: Mgr. Pavel Vašíček, nositel: Divadlo ALFA, příspěvková organizace, zapsán 2017)
Kolovečská keramika rodiny Volfů (navrženo 2016, navrhovatel: Martin Volf – Muzeum techniky a řemesel, kolovečská keramika, nositel: Martin Volf, zapsán 2017)
Bednáři Plzeňského Prazdroje (navrženo 2017, navrhovatel: Plzeňský Prazdroj, a. s., Služby cestovního ruchu, kulturního a historického dědictví, nositel: Plzeňský Prazdroj, a. s., zapsán 2017)
Ochotnické divadlo západních Čech (navrženo 2016, navrhovatel: Mgr. Petra Richter Kohutová, nositel: Spolek divadelních ochotníků v Radnicích, z. s., zapsán 2017; doplnění návrhu 2017, navrhovatel: Mgr. Marie Caltová, nositel: Divadelní soubor Štace Kaznějov, zapsán 2018,  navrhovatel: Libuše Mužíková, nositel: Ochotnický divadelní soubor Tyjátr Horažďovice, zapsán 2018; doplnění návrhu 2018, navrhovatel: Hana Šiková, nositel: Divadlo PROPADLO Plzeň, z.s., zapsán 2019, navrhovatel: Hana Šiková, nositel: Divadelní spolek Jezírko, zapsán 2019)
Dudy a dudácká muzika v Plzeňském kraji (navrženo 2017, navrhovatel: PhDr. Zdeněk Vejvoda, PhD., nositelé: Klub tanečních souborů Rokytka, z. s.; Vlastimil Konrády; Josef Kuneš; Soubor písní a tanců Jiskra, z. s.; Folklórní soubor Úsměv Horní Bříza z.s.; Národopisný soubor Postřekov, z.s.; Spolek přátel Dolního Chodska, z.s.; Plzeňský lidový soubor Mladina, z. s.; zapsáni 2018)
Strážovské krajkářství (navrženo 2017, navrhovatel: Mgr. Ivana Sieberová, nositel: Město Strážov, zapsán 2018)
Dechová hudba (navrženo 2018, navrhovatel: PhDr. Marta Ulrychová, odloženo do identifikace a posouzení nositelů, návrhy na zápis nositelů doručeny v roce 2019; navrhovatel: Jan Jirák, nositel: Sušické kulturní centrum – SIRKUS, příspěvková organizace, zapsán 2021; navrhovatel: Mgr. Jiří Kříž, historik Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, nositel: Pavel Sak, zapsán 2021; navrhovatel: Mgr. Jiří Kříž, historik Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, nositel: Jaroslav Brabenec, zapsán 2021; navrhovatel: Mgr. Andrea Kohoutová, nositel: Jan Červený, zapsán 2021)
Kolovečský divotvorný mlýn na báby (navrženo 2020, navrhovatel: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč, nositel: Městys Koloveč, zapsán 2021)

Tradiční rukodělná výroba:

Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje

Rudolf Volf, hrnčířství (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech – 2017, uděleno 2017)
Miloslav Trefanec, kovářství (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech – 2017, uděleno 2017)
Josef Hrůza, bednářství (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech – 2017, uděleno 2017)
Martin Volf, hrnčířství (Martin Volf – 2017, uděleno 2017)
Ing. Jaromír Konrady, tradiční výroba chodských dud (a dalších drobných lidových hudebních nástrojů) (Plzeňská folklorní scéna, z.s. – 2018, uděleno 2018)
Jan Šup, tradiční pletení z proutí, borovicových loubků a smrkových kořenů (včetně košíkářství) (Jan Šup ml. – 2018, uděleno 2018)
Dana Soukupová, tradiční drátenictví (Zdenek Soukup – 2018, uděleno 2018)
Jiří Wallner, tradiční stavební kovářství (Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace – 2019, uděleno 2019)
Jiří Kožený, zhotovování soustružených hraček a betlémů (Markéta Kožená – 2019, uděleno 2019)
Marie Kopecká, výroba krojů se zaměřením na oblast širšího Domažlicka (město Staňkov – 2019, uděleno 2019)
Marie Langová, výroba chodských krojů (Květa Korečková – 2020, uděleno 2021)
Vladivoj Hrach, řezbářství / dřevěná polychromovaná plastika (Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace – 2020, uděleno 2021)
Karel Tittl, řezbářství / betlémářství (Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace – 2020, uděleno 2021)


LIBERECKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Muzeum Českého ráje v Turnově
http://www.muzeum-turnov.cz

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje, 15. 11. 2011:
www.muzeum-turnov.cz/krajsky-seznam-nematerialnich-statku-lk

Svatoštěpánská koleda ve Studenci (Muzeum Českého ráje v Turnově – 2012, zapsáno 2013)
Tradice ochotnického divadla ve Vysokém nad Jizerou a okolí (MČR – 2013, zapsáno 2014)
České loutkářství (zapsáno 2014)
Tradiční lidová výroba vánočních ozdob z Poniklé (MČR – 2014, zapsáno 2015)
Tradiční rukodělná výroba masopustních masek v Zákupech (MČR – 2015, zapsáno 2016) – nedohledáno

Tradiční rukodělná výroba:

Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje, 6. 9. 2011:
www.muzeum-turnov.cz/mistr-tradicni-rukodelne-vyroby-lk

Milena Juřicová, textil – paličkovaná krajka (Muzeum Českého ráje v Turnově – 2011, uděleno 2012)
Josef Nosek, výroba saní (MČR – 2011, uděleno 2012)
Maruše Nová, zpracování ovčího rouna (MČR – 2011, uděleno 2012)
Ladislav Oliva, sklářská výroba (mozaika, tavená plastika, skleněný šperk) (MČR – 2011, uděleno 2012)
Petr Šťastný, broušení šperkových kamenů (MČR – 2011, uděleno 2012)
Kamila Parsi Žďárská, sklářská výroba (foukané a tvarované sklo, skleněné drátkové figurky, špendlíky, vinuté perle) (MČR – 2011, uděleno 2012)
Jiří Číhal, kamenosochařství (MČR – 2012, uděleno 2013)
Jaroslav Kohout, tradiční výroba, oprava a restaurování houslí (MČR – 2012, uděleno 2013)
Petr Novotný, ruční sklářská výroba (MČR – 2012, uděleno 2013)
Jana Kaplanová, paličkovaná krajka (MČR – 2013, uděleno 2014)
Josef Mrňák, šperky z ušlechtilých dřev (MČR – 2013, uděleno 2014)
Jana Sojková, podmalba na skle (MČR – 2014, uděleno 2015)
Jiřina Růtová, tradiční výroba perníku (MČR – 2014, uděleno 2015)
Zdeněk Sochor, skleněné hutní figurky (MČR – 2015, uděleno 2016)
Jaroslav Mojsl, kovářství (MČR – 2015, uděleno 2016)
Jaroslav Brož, výroba březových metel (uděleno 2017)
Josef Břečka, truhlářství, tesařství (uděleno 2017)
Iva Válková, zpracování ovčí vlny (uděleno 2018)
Hana Kristel, barvířské řemeslo (uděleno 2018)


ÚSTECKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Regionální centrum TLK při Regionálním muzeu v Teplicích, p.o.
https://zamek-teplice.cz/cz/regionalni-centrum-pro-tlk

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Miroslava Brůnová za vedení Klubu šité krajky při Oblastním muzeu v Chomutově, 2022
Zdeněk Oravec, mistr tesařského oboru, 2022

Seznam nemateriálních statku TLK Ústeckého kraje, rok založení 2015:
https://zamek-teplice.cz/cz/nematerialni-statky-tradicni-lidove-kultury


Krušnohorské betlémářství – navrhovatel Oblastní muzeum Chomutov, p.o., r. 2015, zapsáno 2015
Šluknovské betlémářství – navrhovatel Oblastní muzeum Děčín, p.o. – pobočka Varnsdorf, r. 2015, zapsáno v r. 2015
Velikonoční jízda v Mikulášovicích (zapsáno v roce 2017)
Krušnohorská hračka (zapsáno v prosinci 2017)

Ocenění za zachování a rozvoj lidových tradic Ústeckého kraje Zlatý džbánek
https://zamek-teplice.cz/cz/zlaty_dzbanek

PhDr. František Ledvinka za celoživotní práci a podporu lidových tradic a záchranu lidové architektury v oblasti Českého středohoří, 2017

Folklórní soubor Lužičan za udržování a obnovování lidové kultury a tradic v rámci Ústeckého kraje, zejména v oblasti Krásnolipska, 2017

Sonja Vydrová, majitelka dřevovýrobní firmy NBW s.r.o. v Nové Vsi v Horách, 2018

Asociace malířek a malířů kraslic České republiky, 2018

Věra Vlčková za celoživotní práci v oboru krajkářství na Chomutovsku, 2019

Spolek jiříkovských betlémářů, za udržování betlémářského řemesla na Šluknovsku, 2019

Mgr. Roman Klinger za obnovu mnohaleté tradice velikonoční jízdy v Mikulášovicích v okrese Děčín roku 2011, 2020

Partnerský spolek Litvínov – Herdulky, o. p. s. za obnovení tradice ruční výroby zejména paličkované krajky, 2020

profesor ak. mal. Jaroslav Prášil – paličkování, výroba skleněných perličkových vánočních ozdob a háčkování a pletení z vrbového proutí, 2021

manželé Marcel a Stanislava Zmítkovi – výroba tradičních foukaných skleněných vánočních ozdob nad kahanem, 2021

Miroslava Brůnová za vedení Klubu šité krajky při Oblastním muzeu v Chomutově, 2022

Zdeněk Oravec mistr tesařského oboru, 2022

Jiří Šafránek za udržování, zachování a rozvoj betlémářské tradice v regionu Krušnohoří, 2023

Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor za udržování a rozvoj tradiční letniční střelby ku ptáku a střelby na malované terče, 2023


KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
www.muzeumhk.cz

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury v Královéhradeckém kraji: (nenalezeno)

Východočeské loutkářství (zapsáno automaticky – na republikovém seznamu 2012)
Tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku (Mgr. Martina Rejzlová, Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou – 2016, bude zapsáno v roce 2017)


PARDUBICKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Soubor lidových staveb Vysočina, pracoviště NPÚ – Územní památková správa na Sychrově
www.vesely-kopec.eu

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje, 2013:

Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, 2013
Vodění jidáše, 2013
Východočeské loutkářství, 2013
Stínání kohouta, 2014
Velikonoční strom a věneček ve Střemošicích, 2015
Věneček ve Vejvanovicích, 2016
Tradiční výroba dýmek na Prosečsku, 2016

Tradiční rukodělná výroba:

Nositel tradice Pardubického kraje, založeno 2015:

Zdeněk Bukáček, soustružené hračky (2015)
Ladislav Chládek, hračky štípané ze soustruženého bloku (2015)
Jiří Myška, sekernictví (2015)
Ladislav Stejskal, tradiční tesařství (2015)
Josef Fidler, výroba žinylkových textilií na ručním stavu (2016)


KRAJ VYSOČINA

Pověřené pracoviště: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
http://muzeumtr.cz/o-pracovisti-rptlk.html

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina (pravidla pro jeho vedení byla schválena Radou Kraje Vysočina dne 26. listopadu 2013):
http://muzeumtr.cz/www-muzeumtrcz-rptlkseznamstatkucz.html

Běh o Barchan, návrh města  Jemnice, zapsáno 2014
Skřipácká muzika na Jihlavsku, návrh Muzea Vysočiny Jihlava, zapsáno 2014
Betlémská cesta v Třešti, návrh Muzea Vysočiny Jihlava. zapsáno 2015
Obchůzka královniček na Velkobítešsku, návrh  Muzejního  spolku Velkobítešska, zaspáno 2015
Historický morový průvod v Brtnici (Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Brně, 2016)
Jihlavský havířský průvod (Jihlavský havířský průvod o.s., 2017)
Karmelská pouť ve farnosti Heřmanov (navrhovatel Regionální pracoviště TLK v Kraji Vysočina, 2018)
Dudáctví na Vysočině (navrhovatel Regionální pracoviště TLK v Kraji Vysočina, 2019)
Svatováclavské hody v Rouchovanech (navrhovatel Regionální pracoviště TLK v Kraji Vysočina, 2021)

Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina:

Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina:
http://muzeumtr.cz/wwwmuzeumtrczrptlkmistri.html

Drahomír Smejkal výroba pilníků a rašplí, návrh MuzeaVysočiny Třebíč, uděleno 2016
Aleš Uherka, kolářství, návrh Muzea Vysočiny Třebíč, uděleno 2016
Hana Šmikmátorová, malování horáckých kraslic technikou voskové batiky (Muzeum Vysočiny Jihlava, 2017)
Jindřich Toman, výroba štípaných holubiček (Muzeum Vysočiny Pelhřimov, 2017)
Jindřich Holub, výroba šindele (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2017)
Marie Žilová, textil (Muzeum Vysočiny Třebíč, 2018)
Eva Jurmanová, textil (Muzeum Vysočiny Třebíč, 2018)
Jaroslav Fieger, kámen-kamenictví (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2018)
František Kouřil, hutní sklářství (navrhovatel Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2019)
František Novák, repliky historického skla (navrhovatel Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2019)
Luděk Žákovský, sedlářství (navrhovatel Muzeum Vysočiny Třebíč, 2019)
Rudolf Hupka, vybíjení dřeva kovem (navrhovatel Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2020)
Miroslav Vrtěna, bednářství (navrhovatel Muzeum Vysočiny Třebíč, 2020)
Věra Studená, drátenictví (navrhovatel Muzeum Vysočiny Třebíč, 2021)
Miroslav Štěpánek – pasířství (navrhovatel Muzeum Vysočiny Třebíč, 2022)


JIHOČESKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
www.muzeumcb.cz

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje (2013):
www.muzeumcb.cz/…/seznam-nematerialnich-statku-tradicni-lidove-kultury-jihoceskeho-kraje/

Mečová koleda v jihočeském regionu – zapsáno 2014 (navrhovatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)
Dudácké tradice jihočeského regionu – zapsáno 2015 (navrhovatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)
Baráčnická tradice-udržování lidových tradic regionu a prezentace jihočeského folklóru (zapsáno 2016, navrhovatel: Obec Pištín, ve shodě s ostatními aktivními župami působícími v JK)
Milevské maškary, zapsáno 2016 (navrhovatel: Maškarní sdružení Milevsko, spolek pro udržování tradic v Milevsku)
Vltavan Purkarec – tradice voroplavby, zapsáno 2016 (navrhovatel:  Spolek Vltavan v Purkarci)

Tradiční rukodělná výroba:

Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje:

Ivanka Wolková, České Budějovice, lidové pečivo, kraslice, výrobky ze slámy (navrhovatel: Jihočeské muzeum v ČB, 2012)
Jiří Drhovský, Zvěrkovice, lidové hračky, betlémy (navrhovatel:  MCKV Týn nad Vltavou, 2012)
Marie Flašková, České Budějovice, podmalby na skle (navrhovatel: Jihočeské muzeum v ČB, 2013)
Národopisný soubor Doudleban, 70. výročí založení (navrhovatel: obec Doudleby, 2013
Pavel Rouha, Velešín, řezbářství – Velešínský betlém (navrhovatel: Jihočeské muzeum v ČB, 2014)
Jaroslav Frencl, Volyně, řezbářství (navrhovatel: Město Volyně, 2014)
František Čerkl, Boršov nad Vlt. – za celoživotní zásluhy o rozvoj lidové tradice regionu (navrhovatel: obec Boršov nad Vltavou, 2015)
Jan Smrt, Milevsko, košíkářství (navrhovatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015)
Alena a Martin Rabochovi, Trhové Sviny, keramická tvorba (navrhovatel: město Trhové Sviny, 2016)
Miroslav Stecher,  České Budějovice, k životnímu jubileu – dudák, výrobce lidových nástrojů, dlouholetý umělecký vedoucí JSPT Úsvit, lektor, organizátor folklórních akcí regionu (navrhovatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016)


JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Regionální pracoviště pro lidovou kulturu Jihomoravského kraje při Masarykově muzeu v Hodoníně
www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/39/

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje (2013)
www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/637 nebo na webu jihomoravského kraje

Slovácký verbuňk, NÚLK ve Strážnici (2013)
Jízda králů na Slovácku, NÚLK ve Strážnici (2013)
Velikonoční obchůzky s Jidáši na Bučovicku (v rámci velikonočního hrkání a klapání školní mládeže), Mgr. Markéta Palowská (2015)
Technologie výroby modrotisku, NÚLK ve Strážnici (2015)
Smrtnica a chození s babú – dívčí raně jarní obchůzka na Smrtnou neděli, Masarykovo muzeum v Hodoníně (2016)
Tkaní vzorovaných tkanin – činovati na Horňácku, NÚLK ve Strážnici (2017)
Ochotnické divadlo v Jihomoravském kraji, Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice (2019)
Keramika – kamenina na Letovicku a Kunštátsku, Masarykova střední škola v Letovicích (2019)
Zlatá sobota – praxe v průběhu mariánské pouti v Žarošicích, Moravské zemské muzeum, Etnografický ústav v Brně (2020)
Pískem vysypávané ornamenty, Regionální pracoviště JmK (2021)
Hroznová koza – vinařská tradice v příhraniční oblasti Znojemska, Spolek Hroznové kozy (2021)

Tradiční rukodělná výroba:

Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje:

www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/636/ nebo na webu jihomoravského kraje
Růžena Kozumplíková, Pletení z orobince (Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o. – 2012, udělen 2012)
Bohumil Šikula, Bednář (Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o., 2012, udělen 2012)
Dagmar Čechová, Perníkové pečivo (Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o. – 2012, udělen 2013)
Alexandra Kaňovská, Výroba keramiky – fajáns (Sdružení lidových řemeslníků o.s. – 2012, udělen 2013)
Miroslav Urban, Ruční tkadlec  (Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o. – 2012, udělen 2013)
Marie Čiháková, Blatnické kraslice (Sdružení lidových řemeslníků o.s. – 2013, udělen 2014)
Iva Novotná, Zpracování ovčí vlny (Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o., 2013, udělen 2014)
Věra Šmídová, Lidová výšivka (Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o., 2013, udělen 2014)
Anna Búřilová, Dekorativní perník z formy (Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o. – 2014, udělen 2015)
Zdeňka Zábojová, Ruční tkadlena (Sdružení lidových řemeslníků o.s., – 2014, udělen 2015)
Marie Žáková, Batikované kraslice  (Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o., – 2014, udělen 2015)
Markéta Maláníková, Lidová výšivka (Městské muzeum a galerie Břeclav p.o. – 2015, udělen 2016)
Marie Pachtová,  Kraslice zdobené slaměnou intarzií  (Muzeum Vyškovska p.o. – 2015, udělen 2016)
Danuška Partyková, Vizovické pečivo – tradiční tvary s lidovou symbolikou (Sdružení lidových řemeslníků o.s., – 2015, udělen 2016)
Jiří Danzinger, Tradiční modrotisk, (udělen v roce 2017)
Ivo Nimrichter, Černá hrnčina ze Slovácka, (udělen v roce 2017)
František Joch, Tradiční modrotisk, (udělen v roce 2017)
Karel Hanák, Habánská keramika, (udělen v roce 2018)
Milan Strmiska, Zpracování perleti a rohoviny, (udělen v roce 2018)
Ludmila Kočišová, Figurky z kukuřičného šustí, (udělen v roce 2018)
František Pavlica, Výroba a pokládání slaměných  došků, (udělen v roce 2018)
Hana Buchtelová, Ruční tkalcovství, (udělen v roce 2018)
Alexandr Slavík, Výroba dřevěných  řezbovaných forem, (udělen v roce 2018)
Marcela Hrabovská, Kraslice zdobené slaměnou intarzií, (udělen v roce 2019)
Roman Slaný, Výroba včelích klátů, (udělen v roce 2019)
Pavel Petržela, Výroba malých přenosných cimbálů, (udělen v roce 2019)
Marie Vachunová, Šití a vyšívání krojových součástí, (udělen v roce 2020)
Pavel Krahulík, Tesařina, (udělen v roce 2020)
Eduard Bařina, Bednářství, (udělen v roce 2020)
Marie Horáková, Šití a vyšívání krojových součástí, (udělen v roce 2021)
Jiří Zouhar, Kovář, (udělen v roce 2021)


OLOMOUCKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Vlastivědném muzeu v Olomouci
www.vmo.cz/rubriky/pro-badatele/regionalni-pracoviste-pro-tradicni-lidovou-kulturu-pri-vmo

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje (2014):
Tradiční léčebné procedury a odkaz Vincenze Priessnitze (Regionální pracoviště – 2014;  ZAPSÁNO – 2015)
Velikonoční slavnosti Matiček a Ježíšových Matiček na Hané (Regionální pracoviště – 2014;  ZAPSÁNO – 2015)
Hodové průvody s Družičkami a Mládenci na Olomoucku (Regionální pracoviště – 2014;  ZAPSÁNO – 2015)
Vodění krále a voděni královničky v Rájci u Zábřeha (Regionální pracoviště – 2014;  BUDE ZAPSÁNO – 2016)

Tradiční rukodělná výroba:

Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje (2014):
Alfréd Stawaritsch, tradiční kovářství  (Regionální pracoviště – 2014;  UDĚLEN – 2015)
Jarmila Vítoslavská, výroba lidového textilu (Regionální pracoviště – 2014;  UDĚLEN – 2015)
Miloslava Zatloukalová, práce z lýka a slámy (Regionální pracoviště – 2014;  UDĚLEN – 2015)
Jaroslav Lakomý, pokrývačství tradičními krytinami (šindelem a břidlicí) (Regionální pracoviště – 2014;  UDĚLEN – 2015)
Miluše Hlavinková, výroba užité keramiky, drátování (Regionální pracoviště – 2014;  UDĚLEN – 2016)


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště č. 1: Muzeum Těšínska
www.muzeumct.cz/regionalni_pracoviste_pro_peci_o_tradicni_lidovou_kulturu/

Metodický pokyn pro tvorbu a vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury MSK“ byl  schválen usnesením rady kraje č. 111/8592 ze dne 4. 10. 2016.

Pověřené pracoviště č. 2: Muzeum Novojičínska
www.muzeumnj.cz


ZLÍNSKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje
www.slovackemuzeum.cz

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje (2013):
www.slovackemuzeum.cz/doc/909

Valašský odzemek, návrh  Valašského muzea v přírodě 2014, zápis 2014
Jízda králů v Hluku, Kunovicích a ve Vlčnově, návrh Slováckého muzea 2016, zápis 2016
Slovácký verbuňk, návrh  Slováckého muzea  2016, zápis 2016

Tradiční rukodělná výroba:

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje (2011)
www.slovackemuzeum.cz/doc/542
Jiří Machaníček, sekernictví – tesařství  (Obec Jalubí, starosta Ing. Karel Malovaný, uděleno 2012)
Ivan Šulák, zakuřovaná hrnčina (Slovácké muzeum, uděleno 2012)
Ludmila Kalivodová, drobné zvykoslovné předměty, práce z těsta – vizovické pečivo (Elen Macháčková, uděleno 2013)
Božena Vráželová Práce se dřevem, řezbářství – štípané holubičky (Slovácké muzeum, uděleno 2013)
Stanislava Žabková Drobné zvykoslovné předměty/Práce z těsta – vizovické pečivo (Slovácké muzeum, uděleno 2013)
Josef Fryzelka  Práce se dřevem, výroba bednářských výrobků (Slovácké muzeum, uděleno 2014)
Antonín Moštěk Práce s hlínou – kamenina, hrnčina, majolika (Občanské sdružení Kunovjan, PhDr. Romana Habartová uděleno 2014)
Marie Skrežinová Drobné zvykoslovné předměty, výroba umělých květin, vonic a vínků (Slovácké muzeum, uděleno 2014)
Antonín Hájek  Práce se dřevem – soustružení, zdobení cínem, intarzie (Slovácké muzeum, uděleno 2015)
Lenka Macečková Textilní techniky – síťování (necování) – síťovaný čepec a krojové součásti valašského kroje, hotovené touto technologií (Občanské sdružení Kunovjan, PhDr. Romana Habartová uděleno 2015)
Marie Sekaninová Drobné zvykoslovné předměty – vyškrabované kraslice (Mgr. Hana Marášková, uděleno 2015)
Rozálie Blažková Práce s přírodními pletivy – pletení z kukuřičného šustí (Slovácké muzeum, uděleno 2016)
Vladislava Hrubešová   Práce s textiliemi – těžká a lehká krojová krejčovina – šití a zdobení valašských krojů (Občanské sdružení Kunovjan, PhDr. Romana Habartová, uděleno 2016)
Taťána Malinová Drobné zvykoslovné předměty/Výroba slámových kraslic (Slovácké muzeum, uděleno 2016)