Tato výběrová bibliografie má usnadnit práci badatelům, zájemcům z řad profesních organizací, popřípadě institucím státní správy a samosprávy při využívání databáze portálů Lidová řemesla. Bude postupně doplňována v předložené struktuře podle materiálů a využívána jako podnět pro zpracování podrobnějších specializovaných bibliografií jednotlivých oborů lidových řemesel. K nim je přiřazen seznam videodokumentací pořízených NÚLK.