BĚLÍK, V.: Johan Burian, majstr stolařský z Mohelna. [Malovaný nábytek.] Vlastivědný věstník moravský, 1, 1946, č. 2-3, s. 145-148. Též in: VSV, 1, 1956, VS, s. 165-166.

BENEŠ, A.Nauka o bednářství: učebnice pro odbor a theoret. vzděl. bednářů. Praha, nákl. vl. 1906. 468 s.: obr.

BENEŠ, J.: O práci vlčnovského koláře. In: Slovácko, 4-5, 1962-63, s. 95-100.

DUŠA, F.Lidový dřevoryt 18. a 19. století. Brno, vl.n. 1938. 25 s., 36. obr. příl.

DVOŘÁKOVÁ, H.: Horácká hračka ve světle dobové produkce sousedních zemí. Národopisná revue, 4, 1994, s. 17-22.

FIXL, V.: Půlstoletí československé hračky. Umění a řemesla, 1976, č.4, s. 20-23.

HERAIN, K.: Naše lidové hračky. Věci a lidé, 4, 1952-1953, s. 236-250.

HERCÍK, E.Československé lidové hračky : kapitoly o hračkách od pravěku do naší doby. Praha, Orbis 1951. 62 s., 176 tb.

HLINOVSKÝ, F. J. – MICHALČÍK, A.Lidové řezbářství : soubor reprodukcí z č. a slov. lid. řezbářství. Praha, Orbis 1955. 110 s.: [8] barev. obr. příl.

HLUBUČEK, K.: Lidový řezbáři doudlebští. Doudlebský archív historický a národopisný, 1951, č. 3, s. 1-8.

HRUŠKA, J. F.: Chodský dřevorubec a jeho práce. Český lid, 6, 1897, s. 446-455.

JABŮRKOVÁ, H. – JAKEŠ, K.: Netradiční setkání s tradiční bednářskou výrobou aneb Co se v mládí naučíš, ve čtvrté generaci jako když najdeš. Valašsko, 1999, č. 2, s. 32-33.

JANČÁŘ, J.Práce ze dřeva. část 2. : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1998. 46 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

JANČÁŘ, J.: Výroba dřevěného nářadí na Podřevnicku. Český lid, 52, 1965, č. 2, s. 124-125.

JANOTKA, M.: Dřevo v tradiční rukodělné výrobě : příspěvek k členění problematiky. Muzejní a vlastivědná práce, 5, 1967, s. 196-205.

JANOTKA, M.: Dřevo v tradiční rukodělné výrobě. Umění a řemesla, 1963, č. 6, s. 224-29.

JANOTKA, M.: Příprava a užití štípaného dřeva v tradiční výrobě. Český lid, 50, 1963, s. 152-163.

JANOTKA, M.: Příprava a užití štípaného dřeva v tradiční výrobě. Úvod do problematiky. Český lid, 50, 1963, s. 152-163.

JANOTKA, M.: Samorosty v tradiční dřevařské výrobě. Český lid, 48, 1961, s. 247-255.

JANOVSKÝ, R.: Umělecký průmysl valašských truhlářů z 18. století. Naše Valašsko, 3, 1932, s. 40-41.

JEŘÁBEK, R.: Dlabané obilní nádoby na Valašsku. Lidová kultura vých. Moravy, 1, 1960, s. 57-62.

JEŘÁBEK, R.Dva příspěvky k studiu materiální kultury na Valašsku v 19. století. [Práce na pile a výroba dřevěného popela.] Národopisné aktuality, 8, 1971, s. 99-102.

JOHNOVÁ, H.: Horácké dřevěné hračky. Umění a řemesla, 1976, č. 4, s. 24-26.

KOCURA, J.Kolářství. Praha, SZN 1956. 213, [3] s.

KOHOUT, J. – TOBEK, A.Tesařství : tradice z pohledu dneška. Praha, Grada 1996. 255 s. : il.

KUNZ, L.: Jak hory živily lidi na rajnochovicku. [Dřevorubectví, svážení dřeva, výroba šindelů] Naše Valašsko, 13, 1950, s. 49-57.

KYDLÍČEK, K. – SCHÄFFER, R.Tesař. Státní nakladatelství technické literatury 1959. 279 s., obr.

LANGER, K.: Dřevo v domácké a lidové výrobě. Věci a lidé, 2, 1949-50, s. 364-372.

LANGER, K.: Dřevo v lidové umělecké výrobě. In: HASALOVÁ, V.Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě: sborník statí. Praha, Orbis 1953. s. 39-45.

Lidový ornament na dřevě v českých zemích. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1980. 123 s. (Studie o lidové umělecké výrobě, Č. 9).

LÍŠKOVÁ, A. – HRNÍČKO, V.: Lidové hračky a současnost. Umění a řemesla, 1982, č. 1, s. 21-26.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.Lidové hračky. Praha, Orbis 1948. 32 s. Ref.: V. Štefanová. Malovaný kraj, 3, 1948, s. 59-60.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.: Lidový dřevořez. Umění a řemesla, 1965, s. 217-222.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.: Několik myšlenek kolem lidového dřevořezu. Hollar, 31, 1961, s. 6-21.

MILDER, V.: O ruční výrobě šindele. Severní Morava, 2, 1957, s. 59-60.

OREL, J.: Súsek ve valašském lidovém inventáři. [Technika výroby, názvy, pokus o určení oblasti rozšíření a původu.] Naše Valašsko, 12, 1949, s. 102-108.

PAJER, J.: Strážničtí bednáři. Malovaný kraj, 19, 1983, č. 4, s. 6-7.

PAVLIŠTÍK, K.Domácká výroba dřevěného nářadí a náčiní na Podřevnicku. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy 1993. Ref.: J. Jančář. Národopisná revue, 3, 1993, s. 134. – I. Frolec. Slovácko, 36, 1994, s. 69-70. – S. Švecová. Slovenský národopis, 42, 1994, s. 244-245.

PAVLIŠTÍK, K.Práce ze dřeva. část 1. : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1998. 68 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

ROUS, J.: Výroba dřevěného náčiní na Valašsku. S ilustracemi K. Hofmana. Naše Valašsko, 1, 1929-30, s. 15-21.

SEDLÁK, J.Tesařství. (Dřevěné stavby a konstrukce.) Díl I. Vlastnosti dřeva, základní konstrukce tesařské, krovy soustavy vaznicové, se 76 celostránkovými obrazci. Praha, B. Pyšvejc 1948. 180 s.

SKRAMLÍK, K.Tesařství : příruční kniha praktického tesařství pro potřebu škol i dělníků, za přispění zkušených odborníků. Praha, Kober [1920]. 124 s. : tab.

STANOVSKÝ, V. – TVRDÍKOVÁ, M.: Chvála řemesla. [Práce lidových truhlářů a barvířů na jižní Moravě.] Domov, 1972, č. 3, s. 42-44; č. 4, s. 46-48.

STARÝ, F.: Zaniklá výroba šindele, kolomazi a dřevěného uhlí. Český lid, 25, 1925, s. 99-105.

STOKLAS, E.: Doškáři a šindeláři na Litovelsku. Vlastivědný věstník moravský, 2, 1947, s. 142-143.

STRÁNSKÁ, D.: Tvůrci lidového umění. Truhláři lidového nábytku v Mohelně. Český lid, 43, 1956, s. 69-76.

STRNAD, J.Kolářství v theorii a praxi čili stavba všech druhů vozidel. Praha-Vinohrady ; Praha VII, 1921-1923]. 143 s. : 40 obr. příl.

ŠENFELDOVÁ, H.Lidové techniky zdobení dřeva. Praha, SNTL 1984. 135 s.. Ref.: M. Náplavová. Slovácko, 26, 1984, s. 125.

ŠOTOLA, M.: Naše vylévané dřevo. Věci a lidé, 6, 1954, s. 397-417.

TRUTOVSKÝ, A.E.Truhlář pro výrobu nábytku : zákl. příručka pro truhlářský dorost a pro mistrovské kursy a odb. učiliště. Praha, SNTL 1954. 310 s.

URBACHOVÁ, E.: Dřevo v historii Valašska. In: Dřevo v životě valašského lidu. Vsetín 1972, s. 4-8.

VINTER, J.Práce se dřevem. Praha, 1973.

VYDRA, J.: Lidová hračka. Věci a lidé, 4, 1952/53, s. 211-235.

ZÁMEČNÍK, A.: Dřevařství na Valašsku. In: Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí, 13, 1907, s. 48-54.