HANZL, Z.Kámen v rukodělné výrobě českého venkova. Praha, Lidové noviny 2003. 262 s. : il.

URBACHOVÁ, E.: Lidová výroba brousků na Vsetínsku. Práce Vlastivědného ústavu Vsetín, 1972, č. 2, s. 25-33.