BALETKA, L.: Rajnochovická keramikan : výrobní poměry a produkce v manufakturách na výrobu kameniny v Mikulůvce a na Lázech na Vsetínsku. Český lid, 77, 1990, s. 165-171.

BOUČEK, V.: Poznámky ke zvelebování problému bílé lidové majoliky. Věci a lidé, 2, 1949-50, s. 259-269.

ČERNOHORSKÝ, K. – FABIAN, V. – GEISSLER, R. – PLÁNIČKA – SVOBODA, J. F.: Československá lidová keramika. Národopisný věstník českoslovanský, 23, 1930, s. 97-122, 169-216, 273-300; 24, 1931, s. 92-132, 163-202.

ČERNOHORSKÝ, K.Jak se vyráběly vyškovské fajance. Vyškov, Mus. spolek 1928. 61 s., příl.

ČERNOHORSKÝ, K.: K počátkům fajansové výroby na území Československa. Český lid, 39, 1952, s. 21-28.

ČERNOHORSKÝ, K.Moravská lidová keramika. Praha, J. Otto 1941. 284 s., 24 obr. příl. Ref.: V. Richter. Časopis Matice moravské, 66, 1944-46, s. 213-214; O. Říha. Sborník pro hospodářské a sociální dějiny, 1, 1946, s. 113-114.

ČERNOHORSKÝ, K.Počátky habánských fajánsí. Opava, Slezské zemské muzeum 1931. 47 s. Zvl. otisk z Věstníku Slezského zemského muzea v Opavě, 2, 1930, s. 103-143. Ref.: J. F. Svoboda. Národopisný věstník českoslovanský, 24, 1931, s. 306-307. – STS. Časopis Matice moravské, 55, 1931, s. 299-300.

ČERNOHORSKÝ, K.: Příspěvek k dějinám fajánsové výroby ve Valašském Meziříčí. Naše Valašsko, 3, 1932, s. 58-66.

ČERNOHORSKÝ, K.: Výroba fajánsí v Bučovicích. In. Bučovice, státní zámek a okolí. Praha 1955, s. 22-24.

HRBKOVÁ, R.Habáni na Moravě [fajáns]. Olomouc, Vlastivěd. úst. 1972. 18 s., 9 s. příl. Práce odboru společenských věd Vlastivědného ústavu v Olomouci, č. 28.

HRBKOVÁ, R.: Habánská keramika. In: Ročenka museí Olomouckého kraje. Olomouc 1957, s. 133-138.

HRBKOVÁ, R.Litovelská hrnčina. Olomouc,Vlastivědný ústav 1970. 15 s., 24 obr. příl. Práce odboru spol. věd VÚ v Olomouci, č. 26. Ref.: V. Scheufler. Český lid, 58, 1971, s. 356.

HRBKOVÁ, R.: Olmützer und Sternberger Fayensen. In: Ethnographica, 1, 1959, s. 100-109.

HRBKOVÁ, R.: Olomoucké a šternberské fajanse. Český lid, 45, 1958, s. 75-77.

CHADRABA, R.: Proč zanikla lidová keramika v Olomouckém kraji. Věci a lidé, 3, 1951-52, s. 357-368.

JANČÁŘ, J.Lidová keramika : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. 59 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

JANČÁŘ, J.: Lidová keramika na Slovácku od počátku 20. století. Český lid, 52, 1965, s. 25-33.

JANČÁŘ, J.Slovácké fajánse. Národopisné aktuality, 20, 1983, s. 191-197.

JEŘÁBEK, R.: Pár slov o keramice, zvláště lidové. In: Studie Muzea Kroměřížska `82. Kroměříž 1983, s. 55-58.

JOHNOVÁ, H.: Domácká výroba cihel na Jablunkovsku. Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV, 1960, č. 2, s. 6-10.

KALINOVÁ, A.: Keramická továrna v Olomučanech u Blanska a život v lidovém prostředí na přelomu 19. a 20. století. In: Ethnographica, 17, 1983, s. 271-281, 8 obr. na příl.

KLIMEŠOVÁ, E.: Podkladové materiály pro určování proskovské fajánse. Časopis Slezského muzea, 23, 1974, B, s. 38-59.

KRAHULEC, A.: Keramická továrna ve Vranově n/Dyjí. Tvar, 3, 1950, s. 218-223.

KRETZ, F.: Keramická továrna v Hranicích. Záhorská kronika, 9, 1926-27, s. 105-106.

KRETZ, F.: Keramika habánská a selská. Časopis Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, 29, 1912, s. 161-165.

KRETZ, F.: Rajnochovská keramika. Záhorská kronika, 10, 1927-28, s. 37-39.

KRETZ, F.: Zaniklé továrny keramické na Moravě. Český lid, 9, 1900, s. 180-184.

KUNZ, L.: Rajnochovská keramika : na okraj výstavy keramických výrobků dílen a kameninu v Rajnochovicích, v Lázech, v Loukově a na Mikulůvce. Naše Valašsko, 5, 1956, s. 54-57.

KUNZ, L.: Uherskobrodští kamnáři a hrnčíři : příspěvek k českopolským stykům v lidových řemeslech. Český lid, 73, 1986, s. 98-103.

KUNZ, L.: Výroba a pálení cihel v Rajnochovicích. Naše Valašsko, 12, 1949, s. 150-153.

LANDSFELD, H.Lidové hrnčířství a džbánkařství : besedy o řemesle džbánkařském a kamnářském. Praha, Orbis 1950. 341 s., příl. Ref.: L. Lábek. Národopisný věstník českoslovanský, 32, 1951, s. 189-191.

LANDSFELD, H.Tisíc let keramické výroby ve Strážnici. Gottwaldov, Kraj. museum 1956. 15 s. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Řada SV, č. 5.

LANDSFELD, H.: Výroba “ černého“ nádobí v Modré u Velehradu. In: Slovácko, 3, 1961, s. 85-89.

LANG, A.: Z historie loštického hrnčířství. Severní Morava, 1, 1957, s. 27-32.

Lidová keramika v českých zemích. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1978. 123 s. (Studie o lidové umělecké výrobě, Č. 8).

NOVOTNÁ, M.: Hrnčířství a kamnářství ve Svratce. Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV, 1960, č. 2, s. 10-13.

PAJER, J.K metodice hodnocení lidové keramiky z archeologických nálezů. (Na základě strážnických nálezů.) Národopisné aktuality, 11, 1974, s. 169-184.

PĚTA, J.: Kunštátské hrnčířství a jeho techniky. Věci a lidé, 4, 1952, s. 133-139.

PLICKOVÁ, E. – SCHEUFLER, V.Lidová hrnčina v Československu. Uh. Hradiště, Slovácké muzeum 1966. 78 s., 16 obr. příl., 2 mp. Kultura a tradice, sv. 6. Ref.: V. Scheufler. Český lid, 54, 1967, s. 118-119.

PRAŽÁK, V. – TICHÝ, D.: Kunštátské hrnčířství : soupis hrnčířských dílen a mistrů hrnčířů v Kunštátě na Moravě. Časopis Národního muzea, oddíl věd společenských, 132, 1963, s. 25-41.

PRAŽÁK, V.: Kunštátské hrnčířství : dějinný vývoj a výrobní poměry hrnčířského řemesla v Kunštátě na Moravě. Národopisný věstník českoslovanský, 33, 1953-56, s. 207-277.

PRAŽÁK, V.: Technologie hrnčířské výroby v Kunštátě. Československá etnografie, 8, 1960, s. 371-383; 9, 1961, s. 16-58, 113-134, 235-37.

SCHEUFLER, V.Dějiny chodské keramiky. Plzeň, Krajské nakladatelství 1959. 191 s.

SCHEUFLER, V.: Lidová keramika : nástin technické a kulturněhistorické specifikace. In: Studie Muzea Kroměřížska `82. Kroměříž 1983, s. 59-70.

SCHEUFLER, V.Lidové hrnčířství v českých zemích. Praha, Academia 1972. 222 s., 57 s. fot. příl., 4 mp. příl. Ref.: J. Souček. Národopisné aktuality, 10, 1973, s. 139-140.

SCHEUFLER, V.: Novověké nálezy z Bruntálu a bruntálské hrnčířství nové doby. Časopis Slezského muzea, 24, 1975, B, s. 32-42.

SCHEUFLEROVÁ, J.: Lidová hrnčina v Československu. Umění a řemesla, 1966, s. 195-200.

SKRUŽNÝ, L.: Příspěvek k vývoji hrnčířských cechů a hrnčířských pracovních nástrojů. Český lid, 61, 1974, s. 155-175.

SNÁŠIL, R.: Příspěvek k technologii pálení černé hrnčiny na Slovácku. Český lid, 57, 1970, s. 328-335.

SVOBODA, J. F.: Československá lidová keramika. Národopisný věstník českoslovanský, 22, 1929, s. 61-86.

SVOBODA, J. F.: Lidová keramika západomoravská. Národopisný věstník českoslovanský, 20, 1927, s. 157-167, 233-248, 330-350.

ŠUJAN, V.: Moravské lidové fajánse. In: Slovácko, 12-13, 1970-71, s. 49-58.

TVRDÝ, J.: Vyškovská keramika a její vývoj. Národopisný věstník českoslovanský, 6, 1911, s. 73-87, 97-121, 145-156.

UHROVÁ, O.: Západomoravská keramika. [Oslavany, Ivančice, Velká Bíteš, Rešice.] Vlastivědný věstník moravský, 26, 1794, s. 288-301.

VÁLKA, M.: Rajnochovická keramika : příspěvek k dějinám keramické výroby na východní Moravě. In: Studie Muzea Kroměřížska `82. Kroměříž 1983, s. 85-88.

VYDRA, J. – KUNZ, L.Malerei auf Volksmajolika von der Wiedertäuferkeramik zur Volkskunst 1685-1925. Praha, Artia 1956. 69, 6 s.: 156 s. obr. příl.

ZHÁNĚL, J.: Vyškovská lidová keramika. In: Vyškov. Praha 1954, s. 17-19.