BENEŠ, J.: O kovářském zdobení vozů ve Vlčnově. In: Slovácko, 3, 1961, s. 93-96.

ČERMÁK, M. – KRÁL, E.Kovářství a podkovářství. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1956. 265 s.

FROLEC, I.Kovářství : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice : Ústav lidové kultury 2001. 54 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

FROLEC, I.Kovářství. Praha, Grada 2003. 152 s.

HRUBÝ, F.: Lidová výzdoba kovářská a kolářská na moravském Štenbersku. Český lid, 20, 1911, s. 168-171.

HRUBÝ, F.: Lidová výzdoba kovářská na moravském Štenbersku. Český lid, 18, 1909, s. 440-441.

JANOTKA, M.: Hodnota a výraz vesnického kovářského díla. Umění a řemesla, 1969, č. 5, s. 222-227.

LŮŽEK, B.: Kováři v Lounech v 16. sto. Český lid, 49, 1962, č. 5, s. 210-215.

ORSZÁG-Vranecký, J.Valašské kovářství. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum, 1973. 75 s.

PECHOVÁ, J.: Kováři v okolí Brna. Vlastivědný věstník moravský, 39, 1987, s. 30-46.

SEERÁK, G. – BOHMANN, K.Umělecké kovářství a zámečnictví. Praha, SNTL 1979. 256 s.

VLKOVÁ, D.Výrobky z kovů v českých zemích. Praha, Čes. svaz výrobních družstev : Výzkum. ústav výrobního družstevnictví, 1985. 142 s.: obr., fot. (Studie o lidové umělecké výrobě ; Č. 13)

ZUB, G.Ozdobné kovové ploty a mříže. Praha, Grada Publishing 1999. 184 s.