FLORIÁNOVÁ, O.Práce z kůže. část 1. : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 2001. 63 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

FLORIÁNOVÁ, O.Práce z kůže. část 2. : doprovodná publikace ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 2002. 55 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

SMUTNÝ, B.: K historii kožedělné manufaktury ve Veselí nad Moravou. In: Jižní Morava, 35, 1999, Sv. 38, s. 71-80.

ŠŤASTNÝ, V. – ŠUMPELA, F.: Koželužství na Moravě. Vlastivědný věstník moravský, 3, 1998, s. 266-284.