BARAN, L.: Jihočeské nůše. Český lid, 46, 1959, s. 120-124.

BOUČEK, V.: Sláma, orobinec, lýko v lidové tvorbě. Tvar, 2, 1949, s. 217-219.

EBERHARDOVÁ, A. – ŠENFELDOVÁ, H.Sláma a orobinec. Uh. Hradiště, Slovácké muzeum 1970. 74 s., 38, 118 obr. v příl. Technologie lidové výroby, č. 1. Ref.: J. Staňková. Český lid, 59, 1972, s. 114-115.

GABRIEL, S.Košíkářství : [tradiční řemesla]. Brno, Computer Press 2003. 176 s.: il. (Hobby).

CHYTIL, J.: Splétané přírodní materiály. Tvar, 5, 1952, s. 76-79.

JANČÁŘ, J.Pletiva : skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1998. 63 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

JEŘÁBEK, R.: Pletené obilní nádoby na Valašsku. In: Historický sborník. Gottwaldov 1957, s. 77-81.

JURČÁK, V.: Vzpomínka na jasenské opálkáře. Region Podřevnicko, 3, 1994, č. 2, s. 16.

KALOUS, J.: Co je orobinec a jak jej využít. Lidová tvořivost, 7, 1956, č. 6, s. 134-135.

Košíkářská výroba v českých zemích. Praha, Výzk. ústav výrob. družstevnictví 1980. 150 s.: obr. (Studie o lidové umělecké výrobě ; č. 10).

KRČMOVÁ, S.: Tradice výrobků z orobince v Brumovicích. Malovaný kraj, 26, 1990, č. 2, s. 27-28.

LIŠKA, L. – GOLDEMUND, E.: Tradice umělecké výroby na Prostějovsku [ze slámy]. Štafeta, 7, 1975, č. 2, s. 18-19.

MEVALDOVÁ, H.: Košíkáři na Berounsku a Hořovicku. In: Muzeum a současnost. Sv. 12, 1993, s. 87-95.

NEJEDLÝ, J.Praktické vrbařství. Praha,Brázda 1950. 189 s.

OREL, J.: Zužitkování kukuřičného šustí na jižní Moravě. Věci a lidé, 6, 1954-55, s. 369-379.

ORLÍČEK, Z.: Zpracování slámy a lýka na Drahanské vysočice. Umění a řemesla, 1959, č. 4, s. 158-162.

RAMBOUSEK, A.Košikářství ve škole a v domácnosti [práce z rákosu]. Jilemnice, Baumgartner 1924. 75 s., 2 l.: 51 obr. (Umění v domácnosti ; I).

ROŠICKÝ, V.Košikářství. Praha, 1897. 56 s.

RÝZNAR, V.: Domácké košikářství a pometlářství na Štítecku. Severní Morava, 36, 1978, s. 74-76.

SEKANINA, F.: Vznik a rozvoj domácího slaměného a lýkového průmyslu v Lipové. Věci a lidé, 2, 1949-1950, s. 68-79.

STAŇKOVÁ, J.: Výroba rohoží na vertikálním stavu ve Březí na Českomoravské vysočině. Český lid, 45, 1958, s. 263-267.

ŠENFELDOVÁ, H.Pletení z loubků. Uh. Hradiště, Slovácké muzeum 1975. 139 s., obr. v textu. Technologie lidové výroby, sv. 3. Ref.: J. Staňková. Český lid, 67, 1980, s. 186.

ŠENFELDOVÁ, H.Pletení z proutí od A do Z. Praha, Sobotáles 2003. 112 s., [4] s. barev. obr. příl.: il.

ŠENFELDOVÁ, H.Pletení ze slámy. Praha, Grada 2004. 96 s.: il.

VERMOUZEK, R.: Košaři. [Způsob výroby.] Český lid, 57, 1970, s. 149-154.

VERMOUZEK, R.: Opálkáři. [Technologie a materiály.] Český lid, 62, 1975, s. 37-39.

VYDRA, J.: Kořínky stromů jako lidový pletařský materiál. Československá etnografie, 4, 1956, s. 271-275.