DUDA, J.: Práce a život ve „Františkově huti“ ve Velkých Karlovicích. Dědina pod Beskydem, 1955, č. 5, s. 30-31.

414 FIALA, J.Sklářství na bývalém panství novoměstském. Nové Město na Mor., Horácké museum a galerie 1970. [24] s. Ref.: Sk. Český lid, 58, 1971, s. 189.

HERAIN, K.: Lidový projev v českém sklářství. Věci a lidé, 4, 1952/53, s. 1-17.

CHYLÍK, J.: Sklářská huť ve Svatém Štěpáně. Zprávy OM v Gottwaldově, 1960, č. 1-2, s. 36-38.

KAPUSTA, J.Sklářství na Horácku. Polička, Městské muzeum 1971. 68 s.

KOBLIHA, K.: Sklářství na Vsacku. Naše Valašsko, 1, 129-30, s. 161-163.

KORÁL, A.Domácká práce v československém sklářství. Hradec Králové, Sklářský ústav 1928. 280 s.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.: Lidové a periferní sklo. Věci a lidé, 4, 1952, s. 18-57.

NOHAVICA, K.: O sklářství ve Velkých Karlovicích. DPB, 1955, č. 5, s. 25-27.

SVOBODA, J. F.: Horácké sklo. Příspěvek k dějinám moravského sklářství. Národopisný věstník českoslovanský, 21, 1928, s. 64-93.

ŠULEŘ, O.: Valaští skláři. Umění a řemesla, 1985, č. 1, s. 61-62.

VONDRUŠKA, V. – LANGHAMER, A.České sklo : tradice a současnost. Nový Bor, Crystalex [1992]. 192 s.: fotogr.

VONDRUŠKA, V.Sklářství. Praha, Grada 2002. 273 s., [8] s. barev. obr. příl.

VONDRUŠKOVÁ, A.Sklo. část 1.: skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1999. 43 s.: obr. + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

VONDRUŠKOVÁ, A.Sklo. část 2.: skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1999. 27 s.: obr. + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).