DAVID, Č.: Domácká výroba nitěných knoflíků na Štítecku. Severní Morava, 51, 1986, s. 37-42.

STAŇKOVÁ, J.České lidové tkaniny. Čechy a západní Morava. Praha, SNTL 1989. 376 s. Technologie lidové výroby, sv. 8. Ref.: J. Zajonc. SN, 38, 1990, s. 634-635.

STAŇKOVÁ, J.: Lidové tkaniny v tradičním oděvu a interiéru. Československá etnografie, 8, 1960, s. 384-413.

STAŇKOVÁ, J.: Lidový textil a jeho aplikace. Umění a řemesla, 1959, č. 5, s. 201-206.

STAŇKOVÁ, J.: Primitivní textilní techniky v českých muzeích. Muzejní a vlastivědná práce, 1973, č. 3, s. 147-175.

STAŇKOVÁ, J.: Textilní výroba a lidová tradice. Umění a řemesla, 1961, č. 6, s. 221-227.

SUCHÝ, B.Vazby tkanin listových : tekst. Prostějov, nákladem vlastním, [po r. 1926]. 104 s.

SUK, R.: Rukodílná textilní výroba. Muzejní a vlastivědná práce, 4, 1966, s. 74-84.

SVOBODOVÁ, V.: Jak se na Českomoravské vysočině bílilo lněné plátno a příze. Vlastivědný věstník moravský, 22, 1970, s. 174-181.

VÁCLAVÍK, A. – OREL, J.Textile Folk Art. Praha, Artia 1956. 58 s., 300 obr.

VONDRUŠKOVÁ, A. – PROŠKOVÁ, I.Textilní techniky. část 3.: doprovodná publikace ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 2002. 71 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

VONDRUŠKOVÁ, A.Textilní techniky. část 1.: skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1998. 55 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

VONDRUŠKOVÁ, A.Textilní techniky. část 2.: skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1998. 62 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

Krajky a výšivky (včetně síťování a práce na rámu)

BĚLÍK, V.: Několik lidových výšivek Moravsko-Krumlovska. Podyjí, 10, 1932-33, s. 5-6, 35-37, 55-58.

BENEŠ, J.Vlčnovské vyšívání. Metodicky spoluprac. a k tisku připr. L. Kunz. Brno, Mor. museum 1959. 76 s. Malé tisky, č. 6.

BLAŽKOVÁ, A.: Štramberské výšivky. Naše Valašsko, 2, 1931, s. 165-168.

BOUČEK, V.: Poznámky k současné problematice lidové výšivky. Věci a lidé, 3, 1951-1952, s. 446-461.

ČERNÁ, A.Pletení na rámu. Praha, A. Černá, tisk J. Rokyta 1912. 50 s.

DIVÍN, O.Krása a tradice zuberské výšivky. Zubří, Obecní úřad Zubří : Kulturní komise OÚ Zubří, Muzeum obce Zubří 1995. 48 s.: il. ; 21 cm

FIALOVÁ, V.: Lidové obřadní pokrývky z Valašska. Naše Valašsko, 14, 1951, s. 55-58.

FIALOVÁ, V.: Zapomenutý druh lidového vyšívání z Valašska. Časopis Moravského muzea, 36, 1951, s. 161-181.

GEBAUEROVÁ, A.: Lidové vyšívání na Kroměřížsku. Vlastivědný sborník střední a severní Moravy, 2, 1923-24, č. 5, příl. s. 2-7.

GREGOROVÁ, I.: Lidové vyšívání na Moravě. [Slovácko.] Věci a lidé, 4, 1952, s. 181-191.

GREGOROVÁ-EBERHARDOVÁ, I.: Rožnovské výšivky. Naše Valašsko, 5, 1939, s. 16-24.

HASALOVÁ, V.: Příspěvky ke studiu valašského vyšívání. Valašsko, 1, 1952, s. 46-53, 84-91.

HAVELKOVÁ, V.: Vývoj některých ornamentů našich lidových ve vyšívání. Časopis Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, 14, 1897, s. 129-140.

HAVLÍČEK, B.: Nejstarší lidové vyšívání z Valašskokloboucka podle záznamu ze 17. století. Zprávy OM v Gottwaldově, 1958, č. 5-6, s. 117-119.

HOŠKOVÁ, M.Výšivky severozápadní Moravy. Šumperk, OVM 1985. 30 s., 10 obr. na příl. Metodické příručky, sv. 16. Ref: Lasovský. Vlastivědný věstník moravský, 38, 1986, s. 148.

HYNKOVÁ, H.: O háčkování a síťování v Orlických horách a Podorlicku. In: Panorama : z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří, 2000, sv. 8, s. 45-54.

CHYTIL, J. – GREGOROVÁ, I.: Krajkářství a vyšívačství na Moravě. Věci a lidé, 2, 1949-50, s. 182-186.

JEŘÁBEK, R.: Na okraj o krajce. In: O lidové krajce. Praha, Ústředí lidové umělecké výroby 1982, s. 2-7.

JEŘÁBEK, R.: Výběrová bibliografie lidové krajky a krajkářství v Československu. In: O lidové krajce : sborník materiálů z pracovního semináře v Hradci Králové 11. května 1982. Praha 1982, s. 67-77.

KINDLOVÁ, Z. – TOMKOVÁ, M.Pletení na krosienkách. Praha, Vzdělávací spolek uměleckých řemesel : Paličkování 2001. 158 s.: il.

KLVAŇA, J.: O technikách výšivkových na Moravském Slovácku. Náš směr, 7, 1920-21, s. 107-127.

KOPÁČ, K. J.: O výšivkách a vyšívačkách v Českém Horácku. Český lid, 10, 1901, s. 119-126, 215-218, 447-450.

KORNINOVÁ, B.: Slezské výšivky v počítané niti. Radostná země, 3, 1953, s. 64-66.

KORNINOVÁ, B.: Slezské výšivky. Radostná země, 3, 1953, s. 96-97.

KOULA, J.: Několik myšlenek, v čem a kde dlužno hledati starožitnosti vyšívání československého. Český lid, 6, 1897, s. 25-34, 171-179, 275-282, 458-462.

KRÁLOVÁ, J.: Pleny a obřadní plachty ve Slezsku vyšité oboustranným křížkem. Radostná země, 11, 1961, s. 104-106.

KRAUS, B.: Krajkářství na Konicku a jeho zakladatelé. Vlastivědný věstník moravský, 28, 1976, s. 274-280.

KREJČIŘÍKOVÁ, I.: Hanácká výšivka. In: Lidová kultura na Hané. Olomouc 1994, s. 123-125.

KRETZ, F.: Kapitola o krajkářství československém. Český lid, 9, 1900, s. 8-10.

LANGHAMMEROVÁ, J.: Krajkářství na Domažlicku. Časopis Národního muzea v Praze, řada historická, 1983, č. 3-4-, s. 158-179.

LANGHAMMEROVÁ, J.Lidová krajka v Čechách a na Moravě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1992. 32 s. Ref.: A. Jeřábková. Národopisná revue, 4, 1994, s. 158-159.

LANGHAMMEROVÁ, J.: Lidová krajka v českých zemích. In: O lidové krajce. Praha, Ústředí lidové umělecké výroby 1982, s. 21-29.

Lidové tkaniny v českých zemích. Uspoř. F. Kouřimský a J. Staňková. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1973. 80 s.

Lidové výšivky na Moravě. Uspoř. F. Kouřimský a M. Ludvíková. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1975. 118 s. (Studie o lidové umělecké výrobě, č. 4.)

LUDVÍKOVÁ, M.: Dvě vlny křížkové výšivky. Malovaný kraj, 35, 1999, č. 2, s. 1-3.

LUDVÍKOVÁ, M.: Jihomoravské koutnice. In: Slovácko, 18-19, 1976-1977, s. 19-48.

LUDVÍKOVÁ, M.: K otázce inspiračních zdrojů lidové výšivky. In: Ethnographica, 17, 1983, s. 264-270, 15 obr. na příl.

LUDVÍKOVÁ, M.: Křížková výšivka na Moravě. In: Ethnographica, 16, 1982, s. 221-238.

LUDVÍKOVÁ, M.: Lidová výšivka bývalé německé menšiny na Kravařsku a na Vyškovsku. In: Folia ethnographica, 23-24, 1989-90, s. 51-79.

LUDVÍKOVÁ, M.Moravská lidová výšivka. Brno, Mor. muzeum 1979. 31 s., obr. příl. Malé tisky, sv. 18. Veselí nad Moravou, ZK ROH 1983. 20 s. Ref.: V. Klevetová. Český lid, 67, 1980, s. 115-116.

LUDVÍKOVÁ, M.Moravská lidová výšivka. Brno, Mor. muzeum 1986. 244 s. Ref.: J. Beneš. Národopisné aktuality, 25, 1988, s. 117-119. – A. Kalinová. Malovaný kraj, 23, 1987, č. 4, s. 23. – J. Pavelčík. Časopis Slezského muzea, 37, 1988, sér. B., s. 96. – L. Tarcalová. Slovácko, 29, 1987, s. 149. – E. Večerková. Český lid, 77, 1990, s. 59-60.

LUDVÍKOVÁ, M.: Ptáci a zvířata ve výšivce na Slovácku. Malovaný kraj, 35, 1999, č. 4, s. [1,2], 3.

LUDVÍKOVÁ, M.Síťované práce z okolí Městečka Trnávky. Národopisné aktuality, 24, 1987, s. 27-36.

LUDVÍKOVÁ, M.: To nejlepší nakonec : (výšivka na Podluží). Malovaný kraj, 35, 1999, č. 6, s. 1-3

LUDVÍKOVÁ, M.: Výšivka na Kyjovsku. Malovaný kraj, 35, 1999, č. 5, s. 1-3.

LUDVÍKOVÁ, M.: Výšivka na plátně u Charvátů na Mikulovsku. Malovaný kraj, 36, 2000, č. 4, s. 22-23.

LUDVÍKOVÁ, M.: Výšivky z venkovských kostelů. Slovácko, 40, 1998, s. 9-20.

MARKOVÁ, E.: Pletenie na krosienkach na Morave. Věci a lidé, 6, 1954, s. 297-306.

MARKOVÁ, E.: Po stopách krosienok. Slovenský národopis, 1957. s. 47-86.

MARKOVÁ, E.: Význam tkania kartičkami v dávnej textilnej kultúre. Umění a řemesla, 1977, č. 1, s. 61-64.

MELZER, M.: Datované lidové výšivky. Umění a řemesla, 1984, č. 1, s. 50-56.

Národní vyšívání lidu moravského. Sebr. a vyd. A. Waltrová, H. Němcová. 2. vyd. Brno, t. V. Burhart b.r. 36 listů.

OREL, J.: Z historie ručního sítkování na Českomoravské vysočině. Vlastivědný věstník moravský, 34, 1982, s. 166-177.

OTEVŘELOVÁ, V.Rožnovská výšivka. Rožnov p. R., Valašské muzeum v přírodě 1972. 26 s.

PAVLEČÍK, J.: Vyšívané pleny z oblasti Oderských vrchů. Oderské vrchy, 8, 1993, s. 56-59.

PRAŽÁK, V.: České lidové výšivky. Věci a lidé, 2-3, 1951, s. 393-445.

PRAŽÁK, V.: Die böhmische Stickerei. In: Ethnographica, 3-4, 1961-1962, s. 429-471.

PROŠKOVÁ, I. – VOZKOVÁ, E.Síťování. Brno, Computer Press 2004. 96 s.: obr.

PROŠKOVÁ, I.Ručně paličkovaná krajka. Praha, Paličkování 1999. 97 s.: il.

Ruční krajka v českých zemích. Uspoř. F. Kouřimský a L. Kybalová. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1976. 90 s. (Studie o lidové umělecké výrobě, sv. 7.)

SALICHOVÁ, M.Vyšíváno pod Radhoštěm : výstava v Národopisném muzeu Národního muzea v Praze, listopad 1985 – duben 1986. Rožnov pod Radh., Valašské muzeum v přírodě 1986. 19 s.

SEDLÁČKOVÁ-SERBOUSKOVÁ, M.: Techniky lidového krajkářství v Československu. Věci a lidé, 2, 1949-1950, s. 140-170.

SCHEUFLER, V.: Krajkářství v českých zemích v 16. – 19. století. In: O lidové krajce. Praha, Ústředí lidové umělecké výroby 1982, s. 8-20.

SMOLKOVÁ, M. A.O starobylém pletení na „krosienkách„. Praha, Národopisná společnost českoslovan. 1904. 11 s.

STAŇKOVÁ, J – OREL, J. – URBACHOVÁ, E.: Práce na rámu a její dnešní využití. Umění a řemesla, 1963, s. 74-83.

STAŇKOVÁ, J.Lidové výšivky v Čechách. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1975. 109 s.: obr. (Studie o lidové umělecké výrobě, Č. 3).

STAŇKOVÁ, J.: Techniky lidových výšivek českých. Muzejní a vlastivědná práce, 1971, s. 144-160.

STRÁNSKÁ, D.: Poznámky ke krajkářství na Těšínsku. Radostná země, 2, 1952, s. 83-88.

SVOBODA, J.: Horácké výšivky. Od Horácka k Podyjí, 3, 1928, s. 83-88.

SVOBODOVÁ, V.O horáckých figurálních výšivkách. Národopisné aktuality, 2, 1985, s. 9-18.

SVOBODOVÁ, V.O horáckých výšivkách. Nové Město na Moravě, 1967.

SVOBODOVÁ, V.O horáckých výšivkách. Praha, Novinář 1987. 35 s.

ŠENFELDOVÁ, H.: Lidové vyšívačky v současnosti. Umění a řemesla, 1979, č. 4, s. 10-12.

ŠÍMA, J.Studie lidových výšivek z Čech, Moravy a Uher. Slovenska : sbírka kreseb ku poznání našeho lidového ornamentu výšivkového. Brno, Píša 1909. 30 tb., 6 listů obr. Ref.: V. Havelková. Národopisný věstník českoslovanský, 5, 1910, s. 71-72. – J. Klvaňa. Časopis Moravského muzea, 9, 1909, s. 163-165.

URBACHOVÁ, E.: Klvaňova sbírka výšivek v Národopisném oddělení Moravského muzea. Časopis Moravského muzea, 42, 1957, VS, s. 105-110.

VÁCLAVÍK, A.: Genese obřadních plachet, koutnice a úvodnice. (Příspěvky k lidovým obřadům rodinným, lidovému umění a kroji.) In: Sborník Franku Wolmanovi k sedmdesátinám. Praha 1958, s. 482-529. Též zvl. ot. 50 s.

VÁCLAVÍK, A.Volkskunst und Gewebe : Stickereien des tschechischen Volkes. Praha, Artia 1956. 51 s., 300 s., 8 tb.

VONDRUŠKOVÁ, A. – PROŠKOVÁ, I.Krajkářství. Praha, Grada 2004. 163 s.: obr.

VYDRA, J.: Aprés la couture blanche – la broderie blanche. In: Ethnographica, 1, 1960. s. 65-90.

VYDRA, J.: Staré tradice krajkářství v Československu. Věci a lidé, 2, 1949-50, s. 97-131.

ZAPLETALOVÁ, M.: Nové možnosti valašského vyšívání. Naše Valašsko, 5, 1938, s. 24-26.

ZASTÁVKOVÁ, J.: Horňácké výšivky. Umění a řemesla, 1978, č. 4, s. 43-46.

ZASTÁVKOVÁ, J.Technologie stehů lidové výšivky. Praha, SNTL 1981. 67 s.: [79] s. fot. příl.

ZÍBRT, Č.: Krajkářství v zemích koruny české a na Slovensku. Český lid, 17, 1908, s. 375-389.

ZÍBRT, Č.: Studie Barbory Hoblové o krojích a výšivkách na Poděbradsku. Český lid, 15, 1906, s. 353-374.

Modrotisk a batika

HAVLÍK, V.: Modrotisk – řemeslo indigové kypy : cechy a řemesla. Krkonoše, 35, 2002, č. 1, s. 38-39.

HOLEČKOVÁ, K.Batika a batikování. Praha, Merkur 1972. 141 s., 32 s. obr. příl.

HYNKOVÁ, H.Modrotisk v oblasti Orlických hor. Dobré, Sen ; Rychnov nad Kněžnou,OMOH ; Uhřínov pod Deštnou, Villa Nova 2000. 27 s. , xxi s. obr. příl.

KUBEŠA, A.: Poslední barvíř v Rožnově pod Radhoštěm. [Josef Černoch, technologie výroby.] Zprávy OM v Gottwaldově, 1946, s. 43-45.

MELZER, M.: Modrotisk na Moravě. Umění a řemesla, 1978, č. 3, s. 25-30.

PLETICHOVÁ, I. – PEČENKOVÁ, A.Batika. Praha, Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR 1999. 20 s.: il.

POPELKOVÁ, K. – KRATKOVÁ, J.Batika : krásná a jednoduchá. Uherské Hradiště, CFA+H 2002. 32 s.: barev. il.

SALICHOVÁ, M.Modrotisk na Valašsku. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 1975. 17, [1] s.

STAŇKOVÁ, J. – OREL, J.: Vyvazovaná a šitá batika. Umění a řemesla, 1960, s. 150-156.

STRÁNSKÁ, D.: Lidové barvené a tištěné tkaniny. Národopisný věstník českoslovanský, 31, 1949/50, s. 249-271.

STRÁNSKÁ, D.: Lidový modrotisk v Čechách a na Moravě. Věci a lidé, 3, 1951/52, s. 238-258.

STRÁNSKÁ, D.: Vzory lidových modrotisků. Český lid, 6, 1951, s. 18-22.

SVOBODOVÁ, V.O horáckém modrotisku. Nové Město na Moravě, Horácká galerie a muzeum 1971. 30, [2] s.: 3 barev. fot. příl.

VYDRA, J.Der Blaudruck in der slowakischen Volkskunst. Prag, Artia ; Bratislava, Tvar 1954. 182, [2] s.

VYDRA, J.: Lidovost a užitkovost modrotisku. Český lid, 5, 1950, s. 170-179.

Tkalcovství a soukenictví (včetně plátenictví)

BAYER, A.: Tkalcovství na Valašsku. Konec plátenictví, počátek mušelínu. In: Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí, 1900, č. 7-8, s. 65-79; 1902, č. 9-10, s. 7-16; 1904, č. 11, s. 29-37.

DOHNAL, M.: Jak se vyvíjelo plátenictví na severomoravské vesnici v 16. a 17. století. Severní Morava, 11, 1965, s. 28-32.

DOLEŽELOVÁ, V.: Přádelní škola v Jimramově v polovině 19. století. Český lid, 59, 1972, s. 80-88.

DOLEŽELOVÁ, V.: Přádelní školy u nás v první polovině 19. stol. Český lid, 62, 1975, s. 208-222.

DOMLUVIL, E.: Artikule poctivého řemesla soukenického v městě Meziříčí pod Rožnovem nad řekou Bečvou a v městečku Krásně. In: Sborník Muzejní společnosti ve Val. Meziříčí, 1907, č. 3, s. 19-43.

GRAUS, F.: Soukenictví v době předhusitské. In: Sborník pro hospodářské a sociální dějiny, 1, 1946, s. 164-182.

HAVLÍČEK, B.: Výroba, která Valašské Klobouky proslavila : z dějin valašskoklobouckého soukenictví, 1. Naše Valašsko, 5, 1956, s. 84-90.

HAVLÍČEK, B.: Z dějin soukenické a papučářské výroby ve Valašských Kloboukách. Zprávy OM ve Val. Kloboukách, 1956, s. 76-84.

HUSA, V.: Výrobní vztahy v českém plátenictví v 15. a v první polovině 16. století. Český lid, 44, 1957, č. 1, s. 1-11.

HYNKOVÁ, H.: Přadláci lnu a tkalci lněných pláten na orlickohorských panstvích před nástupem bavlny. Panorama, 1996, sv. 4, s. 3-20.

CHYLÍK, J.: Soukenictví východomoravské. Naše Valašsko, 14, 1951, s. 14-23.

JANÁČEK, J.: České soukenictví v 16. století. Český časopis historický, 4, 1956, s. 553-590.

JANÁK, J.: Nový Jičín – třetí nejdůležitější soukenické město na Moravě. Vlastivědný věstník moravský, 55, 2003, č. 3, s. 241-248.

JANÁK, J.: Soukenictví v Třebíči v šedesátých letech 18. století. Vlastivědný věstník moravský, 48, 1996, č. 1, s. 3-14.

JANÁK, J.: Tkalcovství v Jihlavském kraji koncem 18. století. Vlastivědný věstník moravský, 52, 2000. č. 3, s. 228-238.

JANOTKA, M.: Jak se na Frenštátsku faktořilo. [Tkalcovská ruční výroba]. Radostná země, 5, 1955, s. 1-4.

JANOTKA, M.: Tkalcovská ruční výroba na Frenštátsku. Radostná země, 6, 1956, s. 71-86.

KOPŘIVA, F.: Len a jeho zpracování. Malá Haná, 4, 1968, č. 4, s. 82-84; 5, 1969, č. 1, s. 11-14.

MAINUŠ, F.Plátenictví na Moravě a ve Slezsku v 17. a 18. století. Ostrava, Krajské nakladatelství 1959. 245: [14] s. obr. příl.

MAREK, P.: K dějinám tkalcovského průmyslu na Prostějovsku. Vlastivědný věstník moravský, 50, 1998, č. 2, s. 147-153.

MEDEK, V.: Zánik soukenického řemesla na Vyškovsku. Vlastivědný věstník moravský, 15, 1960, s. 110-119.

MELZER, M.: Podomácká textilní výroba na Štítecku v prvních desetiletích 20. století. Severní Morava, 25, 1973, s. 35-43.

PAJER, J.Soukenictví a tkalcovství ve Strážnici. Národopisné aktuality, 19, 1982, s. 33-47.

PAŘÍK, A.Ruční tkaní. Praha, Arno Pařík 1948. 96 s.

PETR, K.: Skalecké bělení plátna. Panorama, 1996, sv. 4, s. 69-73.

STAŇKOVÁ, J.: Lidové tkalcovstí v Čechách a na Moravě. In: Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě. Praha, Orbis 1953. s. 98-106.

STAŇKOVÁ, J.: Ruční tkalcovství na Horňácku. Československá etnografie, 1, 1953, s. 4-12.

SVOBODOVÁ, V.: Tkaní na destičce na Horácku. Český lid, 49, 1962, s. 30-33.

ŠPAČEK, K.: Ruční výroba suken. Radostná země, 8, 1958, s. 120-124.