Estonko

Přehled o estonském sdružení lidových řemesel a lidového umění je uveden na adrese www.folkartandcraft.net

Původ a cíle organizace

Estonské sdružení lidového umění a řemesel bylo založeno roku 1929 za účelem uchovat estonské řemeslnické tradice. Podporuje spolupráci mezi řemeslníky, organizuje výukové kurzy, poskytuje poradenství a rovněž organizuje výstavy a soutěže.

V současnosti má organizace pobočky ve většině okresů. Spolupracuje s muzei a školami, které řemeslům vyučují. Vede různé dílny pro mládež. Výuka a poradenství probíhá ve výukovém centru Sdružení.

Adresa:Eesti kodutööstuse edendamise keskseltsMüürivahe 17Tallinn 10141Estonia
Telefon:+372 6409087
Fax:+372 6314076
Email:info@folkart.ee
WWW:www.folkart.ee

Oficiální stránky Estonského sdružení lidového umění a řemesel

Na adrese www.folkart.ee, domovských stránkách Estonského sdružení lidového umění a řemesel je krátký článek o struktuře, náplni a historii Sdružení.

Estonské Sdružení lidového umění a řemesel bylo založeno roku 1929 za účelem zachování estonských tradic lidových řemesel. Podporuje spolupráci řemeslníků, organizujeme výukové kurzy, provádí poradenství a rovněž organizujeme výstavy a soutěže.

V roce 1934 se Sdružení stalo členem Unie lidového umění a řemesel nordických zemí.

V roce 1936 bylo v Tallinnu otevřeno Muzeum lidové tvorby. Ta část sbírky, která nebyla za války zničena, je v současnosti uložena v prostorách Estonského národního muzea.

V roce 1938 vyšel první časopis aplikovaného umění a umění do domácnosti, Kodutööstus.

V současnosti Sdružení založilo pobočky ve většině okresů. Znovu navazuje spolupráci s muzei a školami, které vyučují řemeslům. Rovněž zakládáme různé dílny pro mládež. Výuka a poradenství probíhá ve výukovém centru Sdružení. Znovu založili jsme Školu mistrů a Poradenské centrum národních krojů.

Veřejnost se seznamuje s díly našich lidových řemeslníků prostřednictvím každoročně pořádaných výstav a trhů ve většině okresů. Největší z nich se jmenuje Mardilaat a koná se od roku 1997 při talinském Festivalu písní. Mnoho nových tradic prochází fází vývoje, např. Středověké trhy ve Starém Městě Tallinnu.

Od roku 1996 se členové Sdružení schází každé léto na tzv. řemeslnických dnech v různých místech Estonska.

V roce 1994 jsme se stali členy Evropské federace lidového umění a řemesel a nadále spolupracujeme s Unií lidového umění a řemesel nordických zemí.

Adresa:Müürivahe 17, Tallinn 10140, Estonia
Telefon:372 6 604 772, Tel/Fax 372 6 314 076
Email:info@folkart.ee
WWW:http://www.crafts.ee