Finsko

Finská organizace řemesel a umění

Řemesla a umění zaujímají ve finské kultuře důležité místo. Až dodnes disponujeme širokou škálou umění ručních prací a dovedností. Finská organizace řemesel a umění je dobře zavedená a má širokou základnu výuky umění a ručních řemesel. Nicméně bychom zachování a navázání na vývoj našeho kulturního dědictví neměli pokládat za samozřejmost.

Finská organizace řemesel a umění nabízí veřejnosti širokou škálu možností kultivace její manuální dovednosti. Tímto ústředním cílem Organizace je podpora finských řemesel, stejně jako uměleckého živobytí a kultury. Její přední vlastnosti zahrnují celonárodní síť řemeslných center a dobře vycvičený štáb.

Organizace má asi 200 center napříč celým Finskem. 10 specializovaných center řemesel a umění slouží jako místo setkání nabízející širokou škálu služeb včetně výstavních galerií, obchodních míst, kurzů a workshopů. Centra ručních prací (čítající těsně pod 200) jsou krajskými samosprávami založené centra služeb nabízející kurzy, pracovní prostředí pro řemeslníky a prodejní místa, kde lze koupit umělecké potřeby nebo hotové produkty.

Projekt turismu

Projekt turismu Finské organizace řemesel a umění (1993-94) má za účel posílit služby cestovního ruchu v zemi a zdůraznit náhled organizace na Finsko coby centrum lidových řemesel. Projekt představuje zahraničním i finským turistům úvod do finské tradice ručních řemesel. Projekt nabízí možnost vyzkoušet si radost z práce vlastníma rukama, učení se novým věcem a účasti na kreativním procesu.

Projekt turismu pracuje na třech úrovních: národní (centrální organizace), regionální (sdružení řemesel a umění) a lokální (centra řemesel a centra řemesel a umění). Projekt je financován především Rural policy Council (regionální živnostenská rada), která je pozůstatkem ministerstva průmyslu a obchodu.

Projekt turismu pokračuje podle 2-letého plánu akce. Na národní úrovni spolupracují organizátoři projektu s národními organizacemi cestovního ruchu, na regionální a lokální úrovni s regionálními a lokálními organizacemi. Účastníci projektu podstupují výcvik v cestovním ruchu. Jako součást informačních a marketingových postupů projektu vydalo 40 účastníků vázanou brožuru:

Ruce pracují i na dovolené

„Lze si zkušenost z dovolené schovat, rozebrat nebo vystavit? Můžeme ji schovat do materiálu nebo ponořit do barev?“ Odpověď zní ano. Projekt turismu Finské organizace řemesel a umění nabízí vzrušující nové zkušenosti a alternativy všem turistům.

Pro turisty se zájmem o kulturu a aktivitu je dovolená zahrnující řemeslnické práce pravděpodobně nejpříznivější alternativou, protože jim poskytuje největší uspokojení z pocitu, že svůj čas využili nejlepším možným způsobem. Takováto dovolená Vám nabízí kontakt s materiály a duševně osvěžující pocit, že jste něco vytvořili vlastníma rukama. Dovolené zahrnující řemeslnické aktivity slouží jako vítaný protiklad každodennímu stresu. Takováto dovolená Vám dává možnost se seznámit s jedinečnou tradicí finského řemesla a s ním spojenými dovednostmi. Demonstrace zručnosti, prohlídky a kurzy mohou turisty seznámit s různými materiály, způsoby jejich opracování a historie, která se za dotyčnými produkty ukrývá, a seznámí je s moderní tvorbou a moderními metodami.

Turistům rovněž nabízíme aktivní dovolenou s kurzy trvající několik hodin až po kurzy celodenní. Jejich náměty se mohou různit od pletení, tkaní, keramiky až ke zpracování dřeva; potisku textilií, barvení, tkaní nebo i práce s jelenicemi. Kurzy poskytují účastníkům konkrétní vzpomínky a poskytují jim příležitost vytvořit si sami své nejzajímavější suvenýry.

Dovolené zahrnující ruční práce s jejich mnoha alternativami jsou vhodné pro finské i zahraniční cestovní kanceláře. Může se jich účastnit kdokoli, ženy, muži i děti, a to ať už sami, tak i v rodinách či skupinách. Takováto dovolená naskytuje příležitost rozšířit již existující dovednosti nebo objevit, jak může být fascinující se něco nového naučit. Mohl by se z toho vyvinout počátek nového zajímavého koníčka nebo počátek nového života.

Nabízené předměty se mohou místo od místa různit. Některá centra těchto aktivit účastnící se tohoto projektu také nabízí balíčky buď samostatně nebo ve spojení s turistickými organizacemi daného regionu.. Některá centra vynikají v keramice, potisku textilií nebo tesařství, jiné se specializují na finskou vlnu, krajku, národní kroje, barvení hedvábných šátků nebo nějaký jiný speciální obor. Řemeslnická dovolená nabízí široké spektrum dovolených. A toto spektrum podléhá neustálému vývoji. Na základě dohody si může skupina objednat předvádění ukázek zručností v kurzech ještě navíc k nabízenému rozsahu programu.

Pro další informace:Marjaleena Myntti, informační manažerkaTel.: 358-0-6941434Fax: 358-0-6940067

Práce prostřednictvím vývoje produktŮ

Projekt produkt a práce, 1993 – 1995

Cílem projektu Produkt a práce organizovaného Finskou organizací řemesel a umění je vytvořit nové specificky lokální produkty pro trh a tím pádem pomoci vytvořit nové pracovní příležitosti pro mladé lidi vycházející z  průmyslových škol.

Projekt zaměstnává sedm pracovních skupin v různých částech země s představiteli různých institutů a sdružení řemesel a umění, které spolupracují společně s experty na vývoji produktů a metod produkce, které umožní mladým absolventům nalézti práci ihned po ukončení studií. Vyvíjí se značné úsilí na vytvoření produkčních řetězců, aby se na základě spolupráce dalo podnikat.

Pilotní projekty v Mikkeli a Heinole

Projekt v Mikkeli byl spuštěn na jaře roku 1993. Počáteční iniciaci vývoje tohoto produktu způsobily především potřeby aktivit pro volný čas zejména na jezeře Saimaa. Obráběné kovy se nejprve na zkoušku prodávaly na vánočním trhu v Kenkävero a v obchodu v centru Mikkeli. Povzbudivé výsledky těchto pilotních projektů přiměly skupiny, aby pokračovaly jejich práci na vývoji a nová řada produktů byla připravena k prodeji již v létě.

Skupina pracující na Institutu řemesel a umění v Heinole se soustředila na tvorbu mini-skříněk z různých druhů dřeva. Jejich testovací předvánoční prodej v helsinském obchodě řemesel a umění Helsky přiměl členy skupiny, aby vytvořili novou řadu mini-produktů v podobném stylu.

Sedm regionálních skupin

Ostatní skupiny projektu Produkt a práce pokračují v podobném stylu, i když jsou o rok pozadu za prvními dvěma skupinami. Skupina v Satakuntě navrhuje kabely, laponské cestovní suvenýry na mytologická témata, speciální kroje, vlněné nástěnné závěsy z centrální Ostrobothnie a kajaanské dřevěné příbory.

Spolupráce

Projekt financuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Další partneři, kteří spolupracují, jsou ministerstvo práce, Národní představenstvo vzdělání, Fórum návrhářů a Tamperské vysoké učení technické. Manažerská skupina zahrnuje představitele institutů řemesel a umění.

Další informace:Nea Pitkänen, Vedoucí projektu Produkt a práceTel.: 358-0-6851584Fax: 358-0-6940067

Řemesla a umění v základním vzdělání ve finské organizaci řemesel a umění

Základní umělecké vzdělání se skládá z cílené každoroční výuky především dětí a mládeže v různých oborech umění. Základní umělecké vzdělání není jen předmětem Osnov základního vzdělávání v umění (1992), ale i regionálních programů, schválených Národním představenstvem pro vzdělání. Kromě běžného školního sylabu poskytujeme základní vzdělání v umění, tj. vizuálním umění, hudbě, literatuře, cirkusu, tanci, divadle, filmu a videu. Posledním schváleným regionálním programem v sektoru umění je architektura.

Základní vzdělání v umění podporuje vývoj osobnosti dítěte nebo mladého člověka a jejich estetickou schopnost rozhodovat se a získat schopnosti se vyjadřovat. Povzbuzuje kreativní řešení problémů v procesu navrhování a výroby. Hojnost materiálů a technik umožňuje, aby se výuka sdružovala do skupin podle různých témat a užití různých přístupů, které se pak probírají funkčním a srozumitelným způsobem. Žák se učí skrze vlastní smyslovou percepci, osobní zkušenost, výzkum a sebevyjadřování.

Tento obecný cíl vzdělání má podpořit schopnost dětí či mládeže činit estetická rozhodnutí, zlepšit své pozorovací schopnosti, sociální a motorické dovednosti a povzbuzovat všestranné vyjádření svého talentu. Základní vzdělání v umění nejen, že umožňuje studentům pracovat samostatně a experimentovat s rozličnými větvemi umění, ale zároveň je povzbuzuje, aby vyhledávali výuku na úrovni středních průmyslových škol nebo univerzit v oboru umění a řemesel.

Vzdělání se rozděluje do přípravných, základních a navazujících studií. Dítě může přípravné vzdělání začít již ve čtyřech letech a kurzy trvají jeden až tři roky. Minimální počet hodin za rok je 60. V sedmi letech se může dítě posunout do základního studia, které trvá dva až čtyři roky (s minimem 60 hodin ročně). Výuka se rozděluje na podzimní a jarní semestr, s dvěma až třemi hodinami týdně. Za účast na kurzech obdrží studenti certifikát, přičemž sami hradí materiály a poplatky za účast.

Finská organizace řemesel a umění se spolupodílela na uvedení experimentu týkajícího se základního vzdělání v řemeslech v roce 1989, kdy byly založeny první řemeslnické školy pro děti a mládež jako součást asociací řemesel a umění. Tyto umělecké školy se staly tak populární, že byla přijata pouze malá část uchazečů. 21 asociací řemesel a umění nyní vede 150 skupin řemeslnických škol, z nichž má 50 oficiální status ve sféře základního uměleckého vzdělání v místních samosprávách a mají tím pádem nárok na státní příspěvky. Základní řemeslnickou výuku rovněž nabízí i centra vzdělání pro dospělé. V současnosti na uměleckých školách studuje 3000 dětí a mladých lidí.

Základní uměleckou výuku provádí kvalifikovaní instruktoři a učitelé, kterým se dostalo vzdělání v oboru. Studenti se účastní plánování výuky, kde se klade zvláštní důraz na lokální vlastnosti a zdroje. Spolupráce s dalšími institucemi vzdělání umožňuje integraci výuky s dalšími uměleckými větvemi, tj vizuálním uměním nebo architekturou, a to sdílením učitelstva.

Řemeslná práce nejen, že hraje důležitou roli ve vývoji dětí a mládeže, kteří se těchto aktivit účastní, ale také má velký význam pro finskou společnost jako celek. Pochopení kultury a přírody, cítění a kreativita, které jsou všechny úzce spojeny s ruční prací napomáhají udržovat a zdokonalovat finský materiál a kulturu životního prostředí a podporují schopnost pochopit a patřičně uznat různé kultury.

Další informace:Kirsti Kesälä-Lundahl, manažerka výukyTel.:358-0-6941747Fax: 358-0-6940067

Plánovaná reklama časopisu TAITO-lehti

Od roku 1907 bylo ve Finsku TAITO-lehti hlavním specializovaným časopisem pro umění a řemesla. Tento kvalitní magazín, zabývající se řemesly, nabízí širokou škálu článků poskytujících náhled do minulosti i současnosti finských i mezinárodních umění a řemesel. Prezentace a reklama řemeslníků a jejich aktivit je jedním z ústředních cílů magazínu. Časopis rovněž vydává kvalitní doplňky k vzorům a instrukce. Větev umění a řemesel má velkou snahu najít sebe sama a ostatním poskytovat informace o efektech, jaké bude mít evropská integrace na finské umění a řemesla a možnosti, které budou mít v budoucnosti finští umělci. Zatím díky omezeným zdrojům neudržuje časopis TAITO-lehti příliš aktivní mezinárodní profil. Ale časy se mění a orientace k dalším zemím se stala nezbytnou jak z kulturního, tak z profesního hlediska.

Cílem magazínu TAITO-lehti je nalézt evropské korespondenty, kteří se specializují na umění a řemesla v rozsahu roku 1994. Magazín se již přihlásil o státní podporu za informace týkající se evropské integrace. Svým čtenářům radí ohledně prospektů na export a konkurenceschopnost finských uměleckých a řemeslných produktů.