Slovensko

ÚĽUV

  • spolupracuje se slovenskými řemeslníky
  • propaguje nový design výrobků
  • produkty prodává ve své síti prodejen
  • prodává materiály a pomůcky pro řemeslníky¨
  • organizuje kurzy tradičního lidového řemeslnictví
  • vydává časopis a další publikace zaměřené na lidové řemeslnictví

Design Studio ÚĽUV

Bratislava, Dobrovicova 13

Adresa:Ústredie ľudovej umeleckej výrobyObchodná 64816 11 BratislavaSlovakia
Email:craft@uluv.sk
www:www.uluv.sk

Oficiální stránky ÚĽUV

Na oficiálních stránkách ÚĽUV www.uluv.sk objevíme poměrně vyspělé stránky s celou řadou odkazů. Slovenské stránky se řadí svým zpracováním mezi jedny z nejlepších, co se týče členských zemí Evropské federace lidového umění a řemeslnictví.

Novinky

Tento odkaz obsahuje několik fotek a aktivních hesel, jejichž označením se dostaneme k bližším informacím souvisejícím s obrázkem. V současnosti bychom tam našli následující hesla: Dny mistrů ÚĽUV, Galerie ÚĽUV, Kruhy na vodě 2004, Podujatia v roce 2004, Design studio ÚĽUV, Škola řemesel a Časopis.

ÚĽUV

Zde máme možnost se dozvědět základní údaje organizace: Sídlo: Obchodná 64, 816 11 Bratislava. Tel.: 02/5273 1343 – 5, 5273 1356 www: http://www.uluv.sk e-mail: craft@uluv.sk Charakteristika: příspěvková organizace Ministerstva kultury SR zřízená zákonem SNR č. 4/58 Sb. Předmět činnosti: podpora a dokumentace výroby lidově uměleckých výrobků; vývoj a design výrobků ve spolupráci s výrobci, konzultace pro výrobce; prodej lidově uměleckých výrobků a autorských originálů; prodej řemeslnických potřeb a materiálů, výroba krojů; kurzy; výstavy; vydavatelská činnost; knihovna; restaurační služby; ubytovací služby.

Soutěž v designu Kruhy na vodě

Tento odkaz obsahuje krátký text o soutěži a pododkazy k výsledkům a soutěžním podmínkám posledních ročníků této soutěže.

Dvůr řemesel

Zde se dozvídáme o této součásti ÚĽUV, jejích jednotlivých dílnách, knihovně, restauraci. Rovněž zde najdeme odkaz na bližší informace.

Škola řemesel

Zde najdeme rozpisy různých kurzů pořádaných ÚĽUV, a to s ohledem na věk účastníků a používaný materiál. Jsou tu uvedeny i rozvrhy, rozsah a cena. Na konci je přihlašovací formulář.

Výstavy

Zde najdeme vždy fotku s aktivním názvem dané akce, po jehož označení získáme další podrobnosti.

Výrobci

Stránka určená pro lidové řemeslníky, kteří tu mají možnost se dozvědět, jak probíhá schvalování sortimentu, spolupráce s ÚĽUV, o možnostech konzultace. Na závěr je přiložen i přihlašovací formulář.

Obchod

Uvádí informace o odbytu výrobků s obchodní značkou ÚĽUV, informace o posuzování výrobků, plus adresy, kontakty, telefony a otevírací dobu jednotlivých prodejen nabízející zboží ÚĽUV.

Publikace

Zde mají návštěvníci stránek možnost se seznámit s neperiodickými publikacemi (případně je i objednat/zakoupit). U každé je fotka titulní strany, autor, rok vydání a cena.

Časopis

Řemeslo, Umění, Design – časopis ÚĽUV. Etnografický, uměleckohistorický a designerský časopis. Uvedeny jsou odkazy na archív starších čísel či z obsahu aktuálního čísla, informace o ceně a možnosti předplatného

Archív

Informace

Obsahuje odkazy na směrnice, smlouvy, výroční správu a informace o pronájmu nemovitostí.