NÁRODNÍ ASOCIACE ŠVÉDSKÝCH SPOLEČNOSTÍ ŘEMESEL – SHR

Úvod

Národní asociace švédských řemeslných společností, SHR uspořádala výstavu „Duše řemeslnictví“, kterou oslavila naše organizace své 80té narozeniny v létě 1992.

SHR bylo založeno v roce 1912 a je to nezisková organizace s 26 pobočkami po celém Švédsku. Asociace představuje a prezentuje švédské řemeslnictví širší veřejnosti prostřednictvím výuky a výstav, a dále pak se zabývá vývojem a prodejem nových řemeslnických produktů. Cílem asociace je inspirovat své vlastní členy i širší veřejnost.

„Duše řemeslnictví“ je aktraktivní výstava s možností aktivní tvořivé účasti plná vůní a zvuků léta. Chceme, aby výstava představovala hnutí řemeslníků, jak opravdu dnes vypadá a aby inspirovala řemeslníky k větší kreativitě a odvážnosti ve své práci.

Tato výstava byla prvním krokem složitějšího plánu, věděli jsme, že bude nutné projekt dále rozvíjet.

Přípravy na výstavu

Na přípravy jsme měli poměrně krátkou dobu, pouze jeden rok. Uvědomili jsme si, že bude efektivnější pracovat v malém měřítku a tím pádem založit pouze čtyřčlennou skupinu, jejímiž členy byli: Kerstin Andresson Ahlin, Eva Ohlsson, Raine Navin a Björn Ed.

Kerstin i já máme již za sebou minulost coby řemeslničtí konzultanti. Pro tento projekt jsme tím pádem pracovali jako „vedoucí tým“.

Raine Navin je umělec zabývající se textiliemi, jehož úkolem bylo inspirovat skupinu a přimět ji nalézt neobvyklá kreativní řešení.

Björn Ed byl pro výstavu architektem. Vybrali jsme si architekta, který by mohl být současně architektem i scénografem, který by mohl nalézt inovativní způsoby vystavování řemeslnických děl. Jak Raine, tak Björn jsou s SHR coby asociací zabývající se řemeslnickými výrobky relativně dobře obeznámeni; jejich dlouholeté zkušenosti jim jejich práci velmi usnadnily.

Vybírání vystavovaných předmětů

Během podzimu 1991 jsme my čtyři procestovali Švédsko. Prezentovali jsme náš návrh výstavy na 5 regionálních schůzích představitelů každé švédské provincie. Tito představitelé nám ukázali sbírku řemeslnických prací z každé oblasti a navrhli schopné řemeslníky. Po těchto pěti schůzích jsme se vrátili do Stockholmu a sestavili jsme seznamy produktů, které jsme pak zaslali jednotlivým představitelům. Toho času jsme věděli, že požadujeme více předmětů než budeme schopni vystavit. Potřebovali jsme veškeré předměty shromáždit v liljevalchsu a podívat se, jak vypadají i ve vztahu k sobě navzájem, než jsme se pro konkrétní objekt rozhodli.

V této fázi projektu pro nás byla nedocenitelná pomoc mnohých řemeslnických konzultantů. V současnosti má Švédsko 60 řemeslnických konzultantů, jejichž aktivity financují lokální a národní úřady. Jejich úkolem je zachovat kulturu, přenášet vědomosti, inspirovat a organizovat. Jejich cílem je navrátit řemeslnictví do jeho přirozené pozice ve společnosti.

Uspořádání výstavy

Výstava sestávala téměř z 900 objektů vystavených ve 12 místnostech, plus velkého množství scénografie. Na její odstartování jsme měli pouhých 11 dnů. Byla organizována tematicky po místnostech. V každé z 12 místností byla zaměstnána jedna osoba jako místní manager.Již byly připraveny detailní náčrty a seznamy objektů v každé místnosti. Co možná nejvíc konstrukčních a malířských prací se udělalo s předstihem.

Pomáhalo nám 30 řemeslnických poradců a výstavní tým liljevalchu. Bylo to náročných 11 dní, ale díky dobře organizovaným plánům a zručnému instalatérskému týmu jsme byli schopni náš úkol dokončit bez přílišného množství přesčasů.

liljevalchská umělecká galerie

liljevalch je prostorná galerie nacházející se na ostrově v centrálním Stockholmu. SHR a liljevalch´s spolu již při mnohých příležitostech spolupracovali, a to již od počátečních let dvacátých. SHR mělo svou exhibici u příležitosti svých 70tých narozenin právě v této galerii.

„Duše a řemeslo“ byla otevřená po 11 týdnů a měla v létě nepřetržitý proud návštěvníků. Ke konci 11 týdne čekali lidé v dlouhých frontách na neobvykle horkém stockholmském slunci. Než byla exhibice v srpnu uzavřena, vidělo ji 116 000 (stošestnáct tisíc) návštěvníků.

Vnějšek budovy jsme vyzdobili tradičními májkami, těmi, kterými my Švédové oslavujeme letní slunovrat. Každá oblast Švédska má svůj speciální způsob zdobení májek. Tyto jsou typické pro stockholmské archipelago.

Místnosti

Každá z místností exhibice měla své vlastní téma. Všechny objekty a scénografie dané místnosti byly vybrány tak, aby byly s daným tématem v souladu. Informační tabule výstavy ve švédštině i angličtině podávaly informace o řemeslných technikách a materiálech.

Vztah mezi stavbou lodě a řemeslnictvím je ústředním tématem LODÍ. Zde jsou k vidění všelijaké malé švédské lodě a tradiční stavební techniky. Lodě tohoto typu již užívaly generace za generacemi, dokud nevyvinuly loď, která byla pro jejich účely dokonalá.

Další objekty vystavené v této místnosti jsou svetry, hadrové rohože a celá řada košů sloužících k chytání ryb.

CIRKUS je výplodem bujné fantazie Rainea Navina. Zde nám ukazuje „řemeslnictví jako květiny, řemeslnictví, které má humor a řemeslnictví jako inspiraci.“ Cirkus je místnost, která ukazuje snahu řemeslnictví prorazit tradiční hranice a způsoby myšlení. Tato místnost byla centrem mnohých aktivit během výstavy, koncerty počínaje a workshopy konče.

V centru ROČNÍ OBDOBÍ SAMI je kata, typ samijského příbytku připomínající stan. Kata je tradičně zdobená a obsahuje mnoho ručně vyrobeného nářadí a praktických předmětů. Samiové jsou domorodí nomádští obyvatelé, kteří žijí převážně v Laponsku v severním Švédsku. Jsou to pastýři sobů a mají svéráznou kulturu, která se od moderní švédské kultury dramaticky liší. Samijský rok se rozděluje na osm ročních období, z čehož plyne, že si samijští řemeslníci musí pro každé období zhotovit nářadí.

Při uspořádání této místnosti jsme úzce spolupracovali se Samiskými řemeslnickými poradci.

Jeviště je připraveno pro slavnostní příležitost v dílu OSLAVY. Relativní jednotvárnost tradičního každodenního života byla obohacena dekoracemi o Vánocích, svatbách, křtech s dalších příležitostech. Mnoho z řemeslných výrobků, které se dnes vyrábí, je inspirováno právě těmito dekorativními objekty. V této místnosti jsou rovněž soubory švédských lidových krojů a svatebních obleků.

Svatební noc je zdobena velmi střídmě a má až jakousi obřadní jednoduchost. Látka pokrývající svatební lože je lněná s krajkovým lemem ze Švédské asociace krajek. Další exempláře krajek jsou vystaveny v téže místnosti.

Živoucí tradice ukazují příklady tradičního řemesla. Často anonymní řemeslníci kombinovali praktičnost s materiálem a designem v jediném předmětu. Tyto nadčasové kousky přenášejí sílu ručně tvořených předmětů.

Řemeslnický obchod nabízí jedinečnou selekci řemeslnických prací vybraných z celého Švédska. Vybrané předměty musely být:

  • s dobrým designem, funkční a dostávat jistým standardům kvality
  • typické pro provincii výroby
  • prodejné z hlediska ceny
  • snadno doobjednatelné, tj řemeslník musel být schopen dodržovat uzávěrky produkce

Obchod byl vybudován pro výstavu architekta Mikaela Löfströma a měl velmi pěkný designerský profil. Obrat obchodu v době trvání výstavy byl takřka tři milióny korun (včetně švédské obchodní daně), což je téměř půl milionu amerických dolarů.

Oáza kombinuje řemesla, sochařství a předměty do zahrady. Nachází se na verandě galerie a je z ní výhled na restauraci a zahradu.

Uprostřed žehlící místnosti stojí starožitný mangl a na stěnách je pověšen třpytivý damašek a len. Během léta se pořádaly workshopy na výrobu a údržbu lněných tkanin.

V oddílu Co roste venku jste mohli vidět mnoho typů švédského vyšívání; téměř co provincie, to jiný styl vyšívání. Takovýto široký rozsah vychází z různých přírodních materiálů, které jsou k dispozici v každé provincii. Musíme mít neustále na paměti, že existuje poměrně dramatický rozdíl mezi severním a jižním Švédskem.

Vzorky textilií užívaných k dekoraci interiérů a veřejných prostor jsou v Perspektivách textilií. Místnost uspořádala Maja Cronsjö, architekta interiérů, která věří, že pro její obor jsou řemesla obrovským zdrojem. Mladí návrháři shledávají tradiční tkaniny velmi inspirativní.

Portréty pěti řemeslníků

Vybrali jsme těchto pět řemeslníků, protože každý z nich je mistrem tradiční techniky a zavedli velmi svérázný přístup ke svému umění. Každý z nich je rovněž důležitý jako zdroj vědění a inspirace ostatním řemeslníkům:

MATS SJÖBERG se specializuje na malování krabic z ohýbaného dřeva. Tuto techniku obnovil použitím vlastního smyslu pro barvy a vzory.

MATS KALliN vytváří barevné skulptury, které lze nejlépe popsat jako hračky pro děti jakéhokoli věku. Všechny hračky se stejným způsobem pohybují; buď mají klouby nebo pomocí koleček.

BRITT-MARIE HELLGREN pracuje s „tuftingem“, pestrobarevnou vlnou, z níž vyrábí vše od přehozů na nábytek až po oblečení. Tufting je starodávná textilní technika, která se často používala v severním Švédsku. Britt-Marie používá tuto starodávnou techniku novým a jedinečným způsobem.

BRITT-MARIE CHRISTOFFERSSON je umělkyní pracující s textilem, která vyvinula vysoce svědomitý a osobní přístup k pletení. Kromě dokumentace tradičních švédských vzorů pletení nám Britt-Marie ukázala, jak se lze inspirovat minulostí a přitom najít nová řešení.

Pátým řemeslníkem je KAY EMBRETSEN. Je mistrem obtížné techniky Damascus a jedním z mála z výrobců nožů, který se tímto uměním zabývá na plný úvazek ve Švédsku. V exhibičním katalogu můžete vidět příklady jeho práce.

Místnost surového materiálu obsahuje vzorky mnoha materiálů, kterých se v řemeslnictví užívá. Konzultanti řemesel byli k dispozici, aby zodpovídali dotazy návštěvníků.

Týdny provincií byly mimořádně populární jak u médií, tak u návštěvníků. Někteří lidé dokonce výstavu navštívili několikrát, aby se mohli účastnit různých akcí. Každý týden konzultant řemeslnictví z jedné z 24 švédských provincií předváděl techniky typické pro danou oblast.

Rockování

Výstava skončila poněkud neobvykle a slavnostně: multimediální

System Message: WARNING/2 (<string>, line 228)Block quote ends without a blank line; unexpected unindent.

akcí, kde se kombinovala lidová hudba, rock a předvádění řemeslných technologií. Tuto akci režíroval Jögge Sundquist, který je řemeslnickým konzultantem, řemeslníkem a rockovým hudebníkem. Tato akce začala pouze jako experiment, ale měla takový úspěch, že se s ní pokračovalo jako s uliční show, která bude na podzim 1994 projíždět Švédskem. Cíloví diváci patří do věkové skupiny 15 až 20 let a cílem je využít hudbu, aby podnítila jejich zájem o řemesla.

Navazující práce

Jak jsme již zmínili, věděli jsme, že je výstava pouhým začátkem, zdrojem inspirace pro další projekty a události. Uvědomili jsme si potřebu poněkud mobilnější verze „Duše řemeslnictví“, která by mohla jezdit na turné po celém Švédsku.

S pomocí Švédských drah jsme byli schopni realizovat tento náš nápad v projektu zvaném Řemeslnický vláček, který se skládal ze čtyř vagónů stejného typu, jakým byste normálně cestovali např. z Malmö do Stockholmu. Vagóny jsou plné různých hotových řemeslnických děl a materiálů. Jeden vagón slouží jako obytný pro štáb řemeslnických konzultantů, kteří cestují společně s výstavou. Konzultanti pracovali s představiteli každé oblasti turné a zařídili možnost návštěvy vlaku pro mladé lidí od 15 do 20 let. Cílem bylo doplnit teoretické řemeslnické vzdělání, které je součástí švédských školních osnov.

Marketingová strategie

Měli jsme konkrétní „exhibiční profil“ a dobře promyšlený marketingový plán od samého počátku výstavy. Za marketing výstavy odpovídala specifická osoba (Kerstin Maxe, která má zkušenosti jak s řemeslnictvím, tak s marketingem/PR).

První tisková konference se konala v říjnu 1991, více než šest měsíců před vlastní výstavou. Novinářům včetně fotografů byly rozdány publikace a materiály s dostatečným předstihem. Náš zástupce udržoval s médii neustálý kontakt. Umísťovali jsme reklamy do různých tiskopisů a měli jsme výstavku v nejprominentnějším stockholmském obchodním domě, NK. Jakmile se exhibice otevřela, byli jsme středem nebývalé pozornosti, nejen ze strany novin a časopisů, ale i televize a rádia.

Využili jsme pomoc grafického návrháře Christera Jonssona, aby nám pomohl vytvořit speciální profil. Vytvořil návrh loga výstavy, plakáty, poznámkové bloky, brožury a pozvánky na otevření.

Rovněž jsme vyrobili plně barevný katalog s profesionálními fotografiemi vytištěný na vysoce kvalitním papíru. Nejdůležitější části textu byly přeloženy do angličtiny. Brožury výstavy byly k dostání u recepčního stolu jak ve švédštině, tak v angličtině, a to bezplatně pro každého návštěvníka.

Eva Ohlsson, Kerstin Andersson-Ahlin